दोस्त

Submitted by Vishal Kulkarni 005 on 6 December, 2012 - 11:35

-दोस्त-

ईवलीशी अत्तराचि कुपी
दुःखावरची हळूवार जादुची झप्पी
न दिसणारा हातामधला हात
सुखदुःखात नेहमीच साथ
तु असल्यावर अवघं जीवन व्हावं गाणं
नेहमीच साठी तुझीच साथ...

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users