जीवनयोग .

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 28 November, 2012 - 02:10

पान हलते फुल डोलते
माझ्या कानात हळूच सांगते
नुसत्या जगण्यात मजा असते

वारा हलतो धूळ उडवतो
गिरकी घेत अलगद म्हणतो
माझी चिंता मी न वाहतो

ढग जमतो पुन्हा विरतो
खेळत रंगात मला बोलतो
हरेक क्षण नवा असतो

पाणी वाहते उसळी मारते
भोवरे फिरवत हळू बुडबुडते
मी न थांबते जीवन जाणते

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users