प्रवेशिका - १५ ( prasad_shir - काय वाटते कुणास... )

Submitted by kaaryashaaLaa on 2 October, 2008 - 23:51


काय वाटते कुणास हे अजमावत नाही
कारण तुलाच माझी कविता भावत नाही

ज्याच्या त्याच्या तोंडी गप्पा कलंदरीच्या
(कोण सुखाचा चाकर होउन धावत नाही?)

आज कोसळू पाहे सारे तिने दिलेले...
उगाच कोणासाठी नभ पाणावत नाही

तिचे नि माझे उधाण हल्ली असेच आहे
ती बोलावत नाही... मीही धावत नाही...

मजेत आहे मी माझ्या दुःखांच्या सोबत
दार सुखांचे आताशा ठोठावत नाही

थकलो आहे इतका ऐकुन जीवन गाणे
दोन क्षणांच्या ओळीही फरमावत नाही....

दुःख कोंडण्यासाठी मनात इतके कप्पे
हर्ष तेवढा मनात माझ्या मावत नाही!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सगळेच शेर मस्त जमलेत... उधाण आणि गप्पा कलंदरीच्या तर सहीच... ७ गुण..

आज कोसळू पाहे सारे तिने दिलेले...
उगाच कोणासाठी नभ पाणावत नाही

!!!!!!!!!
Happy

Pages