दृष्ट

Submitted by राजेंद्र देवी on 15 October, 2012 - 11:51

दृष्ट

वेडाविते मज भाळिची चंद्रकोर
अन नयन तुझे काळेभोर
वेडविते मज पापण्यांची फडफड
अन ओठांची ति मुरड

गोबऱ्या गालांवरी खुलते खळे
त्यात केसांची बटही रुळे
हृदयात काय होते हेही न कळे
जेव्हा नजरेस नजर मिळे

चालताना भावते ऐट तुझी
वळून पाहते धीट नजर तुझी
काय सांगू वाट लागते माझी
स्वप्नाला पण दृष्ट लागते तुझी

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users