तो. पा. सु. - मूव्ही मॅडनेस ट्रीट - योगिनी डोळस

Submitted by yogini dolas on 26 September, 2012 - 11:37

साहित्य - लहान मुलांचा खेळण्याचा डो
त्याबरोबर निरनिळे साचे आणि शिक्के येतात त्याच्या सहाय्याने केलेले हे पॉपकोर्न्स आणि आईसक्रीम कोन.
चला तर मग पहा एक मस्त सिनेमा आणि आस्वाद घ्या ह्या मूव्ही मॅडनेस ट्रीट्स चा :)IMG_1633.JPGIMG_1623.JPG

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

.

पॉपकॉर्न अगदी हुबेहूब.. बाजूची आईसक्रीम फारशी जमली नाही, अन्यथा नुसते पॉपकार्न कोणालाही फसवतील असे..

मस्त!