माझे जीवन

Submitted by सन्तोश भास्कर पातिल on 9 September, 2012 - 10:57

थांबवणार नाही मी माझे जीवन
सोडून मला माझे प्रिय गेले तरी
क्षण आणि क्षण जगेन मी
थांबवणार नाही श्वास माझा
अनुभवाच्या बोलातून
आठवणीच्या पुंजीतून
आयुष्य घडवेन मी मझे !
ध्येयासाठी माझ्या आता
नाही थांबणार मी !
रात्रीला आणि दिवसाला
मागेल मनातले माझ्या
आता मी थांबणार नाही !

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

थांबवणार नाही मी माझे खाणे
सोडून मला माझे प्रिय गेले तरी
कण आणि कण खाईन मी
थांबवणार नाही चरणे माझे
पानाच्या पत्रावळीतून
आणि डचमळणार्‍या द्रोणातून
जेवण खाईन मी माझे.
खाण्यासाठी माझ्या आता
नाही थांबणार मी .
रात्रीला आणि दिवसाला
परसाकडे झाले तरी
आता मी थांबणार नाही.

-