मनाच्या आतलं, खुप आतलं....

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 3 September, 2012 - 13:05

मनाच्या आतलं
खुप आतलं
जे खोलवर साचतं...
ते सगळच काही बोलता येत नसतं !

जगाला दिसतं
तसं नसतं !
जे नेमक असतं...
ते सगळच काही सांगता येत नसतं !

मनाला पटतं
मन झटतं
जे आवश्यकही असतं...
ते सगळच काही करता येत नसतं !

-सुप्रिया.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान ... पण सुप्रियाजी,

इथे ... असत...नसत.....दिसत... साचत. या प्रत्यक यमकाच्या शेवटच्या अक्षरावर अनुस्वार हवा.

कृगैन.