पुन्हा एकदा

Submitted by पल्ली on 29 August, 2012 - 03:16

चंद्र चांदण्यांचे ठिपके जोडत
निजायचंय तुझ्या कुशीत
अनपेक्षीत मंद झुळकेनं
सुखावून बघायचंय एकदा....
केसातून तुझा हात फिरावा
आणि देहभर घुमावा नाद
दूर लोटायचंय एकदा
सगळ्या कभिन्न वंचनांना....
डोळ्यांच्या कडांवरचा थेंब
तुला दिसावा असा धरलाय
पुसशील तो पुढे येऊन
वजा होत गेलेलं अंतर बघायचंय...
पुन्हा एकदा !!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

डोळ्यांच्या कडांवरचा थेंब
तुला दिसावा असा धरलाय>> वा
पुसशील तो पुढे येऊन

वजा होत गेलेलं अंतर बघायचंय... पुन्हा एकदा !!>>> आह....

अज्ञात, शशांक आभारी Happy
काही हितचिंतकांनी दिलेल्या प्रोत्साहनाने पुन्हा काही लिहायला सुरुवात केलीय... Happy

मस्त Happy
<<<डोळ्यांच्या कडांवरचा थेंब
तुला दिसावा असा धरलाय
पुसशील तो पुढे येऊन
वजा होत गेलेलं अंतर बघायचंय...>>> खल्लासंच!!! Happy