मी द्यूआय्दी बोल्तोय!

Submitted by बागेश्री on 31 July, 2012 - 07:46

नमस्कार जन्ता जनार्दन,
मी द्यूआय्दी बोल्तोय!
आता माजा वापर असे खोते आनि असुद्द मराथी लिहायला होतो म्हनून, असेच मनोगत वाचावे लागेल तुमाला. त्यात मी गावाकदचा द्यूआय, मंग काय 'पूजेला पावलं अन आयतच घावलं'.. बरं उगा येळ खात नै मी!

तर काय सांगत हुतो,
हा त्येचं बगा असं जालं,
येका प्रतिस्थित खर्या आयदीचा द्यूआय काल धापा टाकत माज्यापाशी आला... आम्हा सगल्या द्यूआयद्यांच लई छान जमतं, उगा कुचाळक्या करून आदनावावरून आमी कुनाचाबी पानुतारा करत नाई.
हा तर सांगत होतो,
त्यो पलत आला, मी उगी पडलो होतो आकाशाकदे बगत, हा आला,

मी मनलं, "साप चावला की कुनी खरा आयदी तुजा पासवर्द विसरला??"

तो मनला "आरं झोप्तोस काय, तिकदं बग काय झालंय!!!"

मी मनलं, "झोपू नको तर काय करू? घरात दोनच कंटूपर हायती, तिथे टोटल चार आयदी, येक खरा साहित्य लिवतोय, बाकी तिगे वाहत्या पानावर नेमून देलेले कामं करत्यात, मी त्येनला जड आहे सद्या, उगं पडलोय, धागा लै जळाला तर मी जाईन, तू का इतका कावलास?"

तो मनला, "आरं बाप्या, माजा राजा, तिकडे अ‍ॅदमीननं टपाटप "खरे" आयदी उडवलेत, आमच्या झोपा उद्याल्यात, तूच काय ते मार्ग दाखीव"

मी मनलं, "काय सांग्तोस, खर्या आयदींचे हे हाल, तर आपलं तर कै खरं नै, मी रं काय करू ह्येच्यात?"

तो मनला, " तुजी प्रेसात वळखी हायेत, येक प्रेस कॉन्फरन्स बोलीव, त्याशिवाय आपल कुनी मनावर घ्यायाच नै"

मी मनलं, "आरं चूलीतली लाकड जळत्यात म्हनून कुनी आग ईजवन्याचा बंब बोलवतो व्हय? थांब आपन अ‍ॅदमीनला पत्र लिवू, सार्यांच्या द्यू- सह्या करून देउ पाथवून, गरिबाचा कैवारी हाय तो, उगा निस्पापाला त्रास नै द्यायाचा"

हा तर, जन्ता,
असं म्हनता असं करता, मी हे मनोगत लिहू लागलो, तर बाकीच द्यू पब्लिक म्हनलं, सगल्या जगालाच कळू दे, खर्या आयदींना बी कळू दे, आपलं जगणं, तर म्हनलं, धागा लिउया, कुनी प्येटवायला आलंच तर किरण्याचे द्यू आय घेतील सांबालून, कसं?

बरं,
माजा सोभाव पदला मुद्देसूद बोलन्याचा, (मी कुथल्याही पोलितिकल द्यू आय नाय, पन काई गुन आपसूकच असत्यात, तसलंच काईसं) म्हनून इथे मुद्दे मांदतोय
समस्त द्यू आयचा मोर्क्या म्हना, नेता म्हना, ओनियनचा लीदर का म्हनेनात, तो उबा र्‍हाउन बोल्तोय असं समजा..आनि माझ्या मैतरांनो, जवा इथं मी "माजा" म्हनंन तवा ते समद्या द्यू आयदीचं गार्‍हानं समजा...

दमानं वाचा, सम्जून ग्या, अन सत्याची कास धरा.

मुद्दा १: माजा जन्म

- येका मानसाला येका आयदीने पोत भरेनासे जाले, तेवा माजा जन्म जाला.

- प्रतेकाला आपली खरी इमेज का काय ते जपायचे आनि वंगाळ पन बोलायचे, पन इमेज का काय जपायचे असेल तर वंगाळ बोलून चालत नै, हे त्येनला लहानपनीच शिकवलेले असल्यामुले, माजा जन्म जाला.

- मजा कराला- टाईपपास कराला येक नि खरे साहित्य का काय लिहावे वातलेच तर एक, असा कुनी हिशोब केला आनि माजा जन्म जाला

- आता माझ्यातच खोडकल मुल लपलेले असेन आनि त्येला न्याय मिलत नसेन, आनि अनेक पिडेबल आयदी इथे वाट बघत असेल, तर द्यूआयदीच पायजे, असे खोडकल मुल मनाले, आनि माजा जन्म जाला

बरं,
याचे सार काय तर अस्या अनेक कारनानी, द्यूआयदी चा जन्म जाला, आनि कालच्या बाजारी अ‍ॅदमीनने जुलूमाची कार्वाई केली, मग माजा जन्म नै जाला तर नवल...जालाच.

तर जन्ता, माज मायबाप,
मुद्दा २ (शेवटचा) : आमाला बी 'मन' अस्त!

आमचा का म्हनून ईचार व्ह्यायाला नको वो?

आमाला पन काय काय सुचतं लिहाव वात्तं, पन तो मक्ता आमच्या खर्या आयद्यांना दिलेला, असा अन्याय काय म्हनून...
अ‍ॅदमीन ला आधी आमी दिस्तो, आमी बदमास वाततो, पर आमाला नेमून दिलेले काम आमी ईतके इमाने इतबारे करतो म्हनून नाव खराब व्हते, आम्ही वाहत्या पानावर उगा दोकावलो तरी भूत आल्यागत सारे पलत्यात, अन उगी वाहता दबदबा लाईट गेल्यागत गपकन बंद हुतो (आता काई खरे आयदी गेल्यावर पन पानं गोथतात, पन मला खर्या आयदीची काय बी दुश्मनी नाय, ती त्यानची कर्म म्हनून द्याव सोदून)

आमी दिसलो रे दिसलो, की सार्‍यांचे सोंशय बळावत्यात, अन मग आमाला जन्मून किती मिन्टे झाली आनि जन्म उफराटा ठरवन्यात गप्पाची पानं दंग होत्यात..

जिथे जाऊ तिथे हेटालनी, सोंशयी नजरा, जमल तितकं कुजकं बोलनं, ह्यामुले काय हुतंय माहित्येय, आमच्यातला चांगला मानूस बाह्येर पडतच न्हाई.. पार गुदमरतो म्हना ना...
आता आमचा चांगूलपना दाखवायला अमाला परमिशन बी नसती म्हना, खर्या आयदीचा मान त्यो...
म्हंजे आमाला जन्ता बी जवल करत न्हाई आनि खरा आयदी पर्माने मान बी न्हाई..

आमी आहोत तरी कोन मग?
मालकाची सेवा करनं हाच आमचा धरम... खर्या आयदीच्या वरतान मालकाशी परमानिक राहून बी, आता अ‍ॅदमीनही आमच्या जीवावर उथले तर जायाचं कुथं?

तर जीवाच्या जीवलग मित्रांनो,
आमी बदमासी करावी, ह्येसाथी आमचा जन्म होतो नि आमी परमानिकपने त्ये करतो, त्ये करताना, तुमाला दुकवायचं नसतं, ती गलती मालकाची अस्ती... पन मालकाला काय बी झेलावं लागत न्हाई (तो कुनाला दिसतच न्हाई) आमी मातूर हेतालनी झेलायची... आता ह्ये बंद करा, आमचं बी "मन" हाये, त्येला जपा.

अ‍ॅदमीने समजून घेऊन आमाला जित्त थेवलं, तर लवकरच आमचं सोतंत्र गप्पाचं पान काडू अन खर्या आयदीला बी मानाची जागा देऊ, इतकंच बोलून माजे पवित्र चार शबूद संपोतो.

-मला आपला मना
द्यूआय मोर्क्या, ओनियन लीदर.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Lol Lol Lol

हे असले चांगले चुंगले लिहून फेक आयडी बद्दल या संकेतस्थळावर जी एक प्रतिष्ठेची जागा निर्माण करायचा प्रयत्न चालू आहे त्यांना यश मिळून माझ्यासारख्या नवोदितांना एखादे बनवायचा मोह आवरला नाही तर जबाबदारी कोण घेणार... Proud

अवांतर - फेक बनवताना कोणत्या तांत्रिक बाबींची काळजी घ्यायची हे समजू शकेल का? बाकी सारे मी सांभाळून घेईन.

असुध मराती वाचताना तोदासा तरास जाला. ते वगळता लेख छाने. (असुध लिहायला घेतलेली विषेश मेहनत जाणवतेय. Wink )

ड्युआयडींची जन्मकथा विषेश आवडली. Lol

(चला, आता आमची कारकिर्द आटोपली म्हणायची. Wink )

चला, आता आमची कारकिर्द आटोपली म्हणायची>> छे, सूर्यासमोर काजवा रे मी Happy
फक्त इवलासा प्रयत्न केला, म्हटलं पाहू पेलवतं का वि. ले.

सर्वांची आभारी आहे दोस्त्स! Happy

गरिबाचा कैवारी हाय तो, उगा निस्पापाला त्रास नै द्यायाचा"........अगदी अगदी!!

सोंशय...संपोतो.....ओनियन लीदर.,,साह्टी _/\_

मी द्यूआय्दी बोल्तोय!
@बागेश्री | 31 July, 2012 - 15:46
>>नमस्कार जन्ता जनार्दन,
मी द्यूआय्दी बोल्तोय!
आता माजा वापर असे खोते आनि असुद्द मराथी लिहायला होतो म्हनून, असेच मनोगत वाचावे लागेल तुमाला. त्यात मी गावाकदचा द्यूआय, ..<<

'मी द्यूआय्दी लिव्तोय!' असा वाचलोय मि.
काय लिवलय वो तुमि? माज्या दोल्यासमोरून यकापक्षा यक भारी भारी द्यूआय्दी सरकून ग्येलं. लय भारी वो!
ड्युआयडी संस्थानातुन पलून आलाव काय? थितं काय शेतीबिति करत व्हता काय? हितं तुमचि लय भरभरात व्हैल बगा. शेतिपरीस ह्यो धन्दा लय बेस! तुमाला शुबेच्चा कि काय म्हन्तात त्ये दिलं बगा.

Lol
भारी लिहिलयं...
खरतर हा लेख वाचून मला चिप्स यांची मराठी तायपिन्ग आठवली Lol

Pages