मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
प्रवेशिका - ४७ ( ganesh_kulkarni - जगातून इतक्यात... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 12 Oct 18 2008 - 1:24am
आजही मी लावलेले दार नाही..... लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 90 Sep 26 2008 - 9:26am
प्रवेशिका - २४ ( prasad_mokashi - कुणास सांगू गीता... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 36 Nov 30 2008 - 12:54am
प्रवेशिका - ४० ( ashwini_k - तुझे खुले केस... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 18 Oct 18 2008 - 2:31am
प्रवेशिका - ७ (praaju - माझे मलाच पटले नाही...) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 38 Oct 18 2008 - 6:00am
प्रवेशिका - १८ ( bedekarm - गूढ तव डोळ्यात केंव्हा... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 32 Oct 18 2008 - 5:30am
प्रवेशिका - ३५ ( mi_anandyatri - मोकळा आहे बरा मी... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 16 Oct 18 2008 - 3:39am
प्रवेशिका - ० (सुरेश भट - जगत मी आलो असा..) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 11 Jun 8 2011 - 6:24am
प्रवेशिका - ४ ( desh_ks - सत्यातल्या जगातुन... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 41 Oct 14 2008 - 4:00am
प्रवेशिका - १५ ( prasad_shir - काय वाटते कुणास... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 34 Oct 19 2008 - 9:44am

Pages