मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
गझलची तोंडओळख -३ (शेर, काफिया, रदीफ, अलामत.. ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 7 Sep 24 2008 - 4:03am
प्रवेशिका - ८ ( adm - भाव शब्दातील कैसा पोचतच नाही ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 32 Oct 7 2008 - 1:30am
प्रवेशिका - २३ ( pulasti - चादर नाही, छप्पर डोक्यावर नाही...) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 31 Oct 22 2008 - 8:28am
प्रवेशिका - ३९ ( mi_anandyatri - मी कुणा पटलोच नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 14 Oct 18 2008 - 4:59am
प्रवेशिका - १ ( ITgirl - असे भोगले, राहिली आस नाही..) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 49 Oct 19 2008 - 11:42pm
प्रवेशिका - १९ ( mrunmayee - आसवे हा मानला... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 22 Oct 15 2008 - 8:56am
प्रवेशिका - ३४ ( daad - का कुणा कळलोच ना... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 15 Oct 18 2008 - 3:59am
प्रवेशिका - ५० ( nachikets - धुळीत ह्या पाऊल... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 24 मे 5 2011 - 9:09am
प्रवेशिका - १३ ( sumedhap - तत्व माझे फार काही थोर नाही......) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 32 Oct 18 2008 - 2:43am
प्रवेशिका - २९ ( jlo - ताणल्या तारांतही थरकाप नाही) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 19 Oct 18 2008 - 4:15am

Pages