ढगांच्या दुलईसोबत ...

Submitted by वैनिल on 12 June, 2012 - 07:51

परवा चेन्नईला उडत उडत जाताना दिसलेले हे मेघदूत ...

०१.

०२.

०३.

०४.

०५.

०६.

०७.

०८.

०९.

१०.

११.

१२.

१३.

१४. आपली मुंबई

१५. चेन्नईला कोसळणार्‍या धारा

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

व्वा! झकास फ़ोटो.
८,९,११,१२,१३,१५ फ़ार आवडले. Happy

धन्स लोकहो ... चेन्नईमध्ये धारांसोबत वीजाही चमकत होत्या; पण त्यांचा फोटो काढेपर्यंत वैमानिकाने विमान दूर नेले होते Happy
[रच्याकने, हे सगळे फोटो मोबाईलने काढले आहेत]