तो आणि ती

Submitted by सोकाजीरावत्रिलोकेकर on 11 December, 2011 - 15:17

तो काहीसा अबोल विशेषतः हळव्या विषयांवर
ती बडबड करणारी विशेषतः हळव्या विषयांवर

तो 'दिल और दिमाग़ से’ आयुष्याबद्दल व्यवहारी आणि प्रॅक्टिकल असणारा
ती फक्त 'दिल से’ आयुष्याकडे बघत जगण्यात दंग असणारी

तो कलासक्त, आस्वादी, बंधने झुगारून काहीसा बेधुंद, आसक्तीने आयुष्य जगणारा
ती नातेवाईक, मुले, समाज... काय म्हणेल ह्या विचाराने हैराण होत आयुष्य जगणारी

तो काहीसा हळवा, बराचसा माघार घेणारा पण कधी कधी आक्रमक होणारा
ती हळवेपणाचा आव आणून टोचून बोलून घायाळ करणारी

तो नाजूक आठवणींच्या वलयात गुरफटून, गालातल्या गालात हसून आनंद मिळवणारा
ती 'कसला विचार करतोय कोण जाणे?’ असे म्हणून आपल्याच विश्वात आनंदणारी

तो एकांतात, नाजूक क्षणी, नाजूक क्षण वेचून आठवणींच्या कप्प्यात साठवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करणारा
ती एकांतात, नाजूक क्षणी 'तुझे माझ्यावर खरेच प्रेम आहे ना रे'? असे विचारून धुंदी उतरवणारी

तो अचानक उत्कटतेने तिला कवेत घेऊन, चुंबनांची बरसात करून घुसमटून टाकावे असा विचार करणारा
ती ‘वेळे काळाचे भानच नाही, जनाची नाही तर मनाची तरी’ असे म्हणून रंगाचा बेरंग करणारी

तो त्याच्यातल्या उणीवा तिने भरून काढून त्याला साथ द्यावी असे वाटणारा, पण हे तिला कसे समजवून सांगावे ह्या विचारांनी घुसमटणारा
ती सगळे मलाच बघावे लागते, तो कधीतरी मला समजून घेईल, ह्या एकांगी विचारांनी घुसमटून जाणारी

तो कधी-कधी हे सगळे असह्य होऊन भांड-भांड भांडणारा
ती तेवढ्याच आक्रमकतेने भांड-भांड भांडणारी

तो नंतर माघार घेऊन तिला रंगात आणून खुलवणारा
ती समजूतदारपणे, खुशीने रंगात येऊन खुलणारी

तो तिच्यावाचून आयुष्य अपूर्ण आहे हे जाणून तिच्यावर मनापासून प्रेम करणारा
ती त्याच्यावाचून आयुष्य अपूर्ण आहे हे जाणून त्याच्यावर तितकेच मनापासून प्रेम करणारी

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

अगदी प्रक्टिकल........
शेवटच्या दोन ओळी सुंदरच आणि महत्वाच्याही.....
खूप छान - आवडली कविता.

तो नंतर माघार घेऊन तिला रंगात आणून खुलवणारा
ती समजूतदारपणे, खुशीने रंगात येऊन खुलणारी
किंवा
ती नंतर माघार घेऊन त्याला रंगात आणून खुलवणारी
तो समजूतदारपणे, खुशीने रंगात येऊन खुलणारा

>>>>>>हे ज्याना जमल त्यांचा संसार सुखी
तो ती चे मेतकुट छान जमलय.

तो कलासक्त, आस्वादी, बंधने झुगारून काहीसा बेधुंद v/s तो काहीसा हळवा, बराचसा माघार घेणारा
कॉन्ट्राडिक्शन वाटतंय.....(मला)