हस्तकला: मॅक्रमच्या वस्तू - २

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

टेलिफोन मॅट

telephone mat.jpg

की होल्डर प्रकार १

key holder.jpg

की होल्डर प्रकार २

key holder_2.jpgkey holder_3.jpg

आरसा प्रकार १

arasa.jpg

आरसा प्रकार २

arasa_1.jpg

वरच्या रिंगला आरसा चिकटवायचा बाकी आहे.

आकाशकंदील

akashKandil_1.jpgakashKandil_4.jpgakashKandil_2.jpgakashKandil_3.jpg

नॅपकीन होल्डर

napkinHolder_1.jpgnapkinHolder_2.jpgnapkinHolder_3.jpgnapkinHolder_4.jpg

जार होल्डर

jar holder.jpg

पर्स, शबनम, परडी शिंकले, झूला: हस्तकला: मॅक्रमच्या वस्तू - १

क्रमशः

विषय: 

lal pivala aakashkandil khoop chan aahe.tyachasathi lagnara macrame,ring ya baddal mahiti deshil ka?

Pages