घर संचार

Submitted by रणजीत धर्मापुरीकर on 20 August, 2011 - 05:42

तु घरी नसतेस तेंव्‍हा घर कसे डायलटोन गेलेल्‍या फोन सारखे वाटते । तो म्‍हणाला
तुम्‍ही घरी नसता तेंव्‍हा घर कसे सिमकार्ड नसलेल्‍या मोबाईल सारखे वाटते । ती म्‍हणाली
मुलं जवळच होती, ती म्‍हणाली आई, बाबा तुम्‍ही घरी नसता तेंव्‍हा आंम्‍हाला कसा फ्रिटॉक टाइम मिळाल्‍या सारखा वाटतो. आई, बाबा मुलांना म्‍हणली बेटयांनो तुम्‍ही घरी नसता तेंव्‍हा आंम्‍हाला घर कसे कव्‍हरेज क्षेत्राच्‍या बाहेर गेल्‍या सारखे वाटते ।

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: