मुंबई

Submitted by dr.sunil_ahirrao on 14 July, 2011 - 01:33

येथिल लेखावरील प्रतीसाद देणे शक्य न झाल्याचे काही मित्रांनी कळविले आहे.येथिल लेख दुसरीकडे
http://www.maayboli.com/node/27320
या ठिकाणी दिला आहे याची नोंद घ्यावी.धन्यवाद.

गुलमोहर: 

आबांना एका खोलीत बंद करून चोवीस तास फटाके फोडले तर कदाचित काही फरक पडू शकेल असं वाटतं..