आमची पण छतावरची रांगोळी.

Submitted by कांदापोहे on 16 July, 2008 - 17:04

हा फोटो काढल्यावर इथे फोटो काढु नका असे मला दटावण्यात आले. :)DSC_0533.jpg

गुलमोहर: 

फार छान, पण फोटो का नाही काढायचा बरं ?