नवीन सुविधा: प्रश्न, उत्तर, सर्वोत्तम उत्तर

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

मायबोली अनेकांसाठी फक्त साहित्य वाचनाचे संकेतस्थळ नसून रोजच्या वापरातली एक उपयुक्त सुविधा(Utility) झाली आहे.

बरेच जण विविध धाग्यांवर वेगवेगळ्या विषयांवरील प्रश्न विचारतात. बरेच मायबोलीकर त्यांना योग्य उत्तरेही प्रतिसादामधे देतात. पण त्या एकंदर धाग्यामध्ये योग्य ते उत्तर सर्व प्रतिसादांमध्ये सापडणं कठीण होतं. जेंव्हा एकाच प्रश्नाला अनेक उत्तरे असू शकतात तेंव्हा त्यातले कुठले जास्त चपखल असेल हे ठरवणेही कठीण असते.

सध्या असलेली अजून एक अडचण म्हणजे कुठल्याही विषयावर, ठिकाणाबद्दल असलेले प्रश्न माहिती हवी आहे या एकाच ग्रूपमधे विचारले जातात. "पुण्यात घरकामाला मदत कुठे मिळेल" हे पुण्याबद्दलच्या ग्रूपमधे विचारण्यापेक्षा किंवा "कुठे गुंतवणूक करावी" हे गुंतवणूकीच्या ग्रूपवर विचारण्यापेक्षा, माहिती हवी आहे या ग्रूपमधे विचारले जाते आणि तिथे त्याला योग्य प्रतिसाद मिळतोच असे नाही.

त्यासाठी आजपासून "प्रश्न" हा एक वेगळा लेखन प्रकार प्रत्येक ग्रूपमध्ये दिला आहे. तुमचे प्रश्न तुम्ही हा प्रकार वापरून लिहू शकता. तुम्हाला हवी असलेली माहिती तुम्ही प्रश्न विचारून मिळवू शकता.

जे प्रतिसाद उत्तरादाखल येतील त्यांना मतदान करण्याची सोय आहे. म्हणजे तुम्हाला तेच उत्तर द्यायचे असेल तर पुन्हा तेच प्रतिसादात लिहण्यापेक्षा, तुम्ही आलेल्या प्रतिसादाला + मत देऊ शकता. एखादा प्रतिसाद चुकिचा वाटला तर - मत देऊ शकता.

ज्या सदस्याने प्रश्न विचारला आहे त्या सदस्याला आलेल्या उत्तरांमधले (स्वतःचे सोडून) सर्वोत्तम उत्तर (प्रतिसाद) निवडता येईल. तसे केल्याबरोबर त्या प्रतिसादाच्या बाजूला एक तारा (star) दिसेल आणि तो प्रतिसाद सर्वात वर दिसू लागेल. प्रश्नकर्ता/कर्ती कुठलाही प्रतिसाद सर्वोत्तम उत्तर म्हणून नोंदवू शकतो. ज्या प्रतिसादाला सगळ्यात जास्त मते मिळाली असतील तोच सर्वोत्तम असेल असे नाही. वाचकांना प्रश्नकर्ता/कर्ती च्या मते सर्वोत्तम उत्तर आणि कुठल्या प्रतिसादाला जास्त मते मिळाली हे दोन्ही दिसत राहील.

सर्वोत्तम उत्तर म्हणून नोंद केल्यावर ते कधिही दिले असले तरी सगळ्यात वर पहिल्या प्रतिसादाच्या जागी दिसू लागेल. प्रश्नकर्ता/कर्ती कुठले उत्तर सर्वोत्तम हे बदलू शकेल.

ही सुविधा प्रत्येक ग्रूपमधे असल्याने, लवकरच "माहिती हवी आहे" हा ग्रूप बंद करून तिथले धागे त्या त्या ग्रूपमधे स्थलांतरीत केले जातील.

मायबोलीवरच्या माहितीची उपयुक्तता या सुविधेने वाढेल असा आमचा प्रयत्न आहे.

प्रकार: 
शब्दखुणा: 

>> पण तिथे like कुणीकुणी केलय ते देखिल कळत, इथे कळणारे का?
कळायला पाहिजे... मग कसे कंपू एका झटक्यात कळतील Light 1

छान कल्पना ! या द्वारे मला कला विषयात सुचवावयाचे आहे कि, ज्याना येत असेल त्यानी नविन नविन साध्या व सोप्या स्वेटर च्या विणी, डिझाइन, नवीन शिवण काम, क्रोश्या चे डि़झाइन , इत्यादी माहिती द्यावी.

Pages