मैसुर झू अनि मैसुर राजवाडा

Submitted by हिप्पोक्रेट on 16 December, 2010 - 02:12

DSCN1292.jpgDSCN1045.jpgDSCN1070.jpgDSCN1071.jpgDSCN1072.jpgDSCN1073.jpgDSCN1087.jpgDSCN1117.jpgDSCN1128.jpgDSCN1135.jpgDSCN1139.jpgDSCN1155.jpgDSCN1157.jpgDSCN1166.jpgDSCN1167.jpgDSCN1168.jpgDSCN1180.jpgDSCN1189.jpgDSCN1190.jpgDSCN1193.jpgDSCN1194.jpgDSCN1196.jpgDSCN1280.jpgDSCN1292.jpg

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

माझ्याकडे सन्ध्याकालपासुन्चे फोटो आहेत पअलेस चे सग्ल्या छटा आहेत उद्या अपलोड करतो. धन्यवाद... अजुन निट लिहिता येत नाहि सॉरि....

म्हैसुर पॅलेस सुंदर आहे ....दसर्या दिवशीच तर खास आर्कषण .....आणि म्हैसुर पार्क सुद्धा ....
श्रीरंगपट्ट्मनम, चामुंडी हील (चामुंडीश्वरी मंदीर), वृदांवन गार्डनचेही प्रचि असतील तर येऊ देत....

मस्त आहेत फोटो. जागाच सही आहेत या.
या दोन्ही जागांचे माझ्याकडे य फोटो आहेत, वेळ झाला तर झब्बू देईन.

फोटोज छानच...
वृदांवन गार्डनचेही प्रचि असतील तर येऊ देत....>> मी पण हेच म्हणणार होतो. त्यातपण संगीताच्या तालावर थिरकणार्‍या कारंजांचे फोटोज ते तर जरुरच टाका......

<< संगीताच्या तालावर थिरकणार्‍या कारंजांचे फोटोज ते तर जरुरच टाका......>>
हो पण गाणी पण ऐकू आली पाहिजेत बर,,,, Wink

छान आहेत फोटो, बसल्याजागी सफारी सफर झाली.