साद तुझी .....

Submitted by गिरिश देशमुख on 1 December, 2010 - 00:11

MAn.jpg
साद तुझी प्रीतीला
आज हवी होती ...
साथ तुझी साथीला
आज हवी होती ...

तगमगता दीप मी
तू तेजाळ मशाल
ज्योत तुझी वातीला
आज हवी होती ...

जगण्याचे ऋण हे
फिटता श्रमलो मी
खैरात तुझी रातीला
आज हवी होती ...

बीज ते सृजनाचे
मनी कसे रुजेना
ओल तुझी मातीला
आज हवी होती ...

छेडीता ते सूर तू
आस मनी जागते
साद तूझी प्रीतीला
आज हवी होती....

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

वर्षा_म,

>>>वाचताना माझ्या मनातील एक विषय लिहीला गेला >>>

ज्योत से ज्योत जलाते चलो,
काव्य गंगा बहाते चलो .... Happy