मी वीज पकडली

Submitted by मनीष कदम on 20 October, 2010 - 02:53

१८.१०.२०१० या दिवशी जेव्हा संध्याकाळी पाउस चालु झाला आणि वीजा चमकायला लागल्या. मग मला कल्पना आली की आपण कॅमेरात वीज पकडायची आणि मी कॅमेरा घेउन गॅलेरीत गेलो . बसायला खुर्ची नव्ह्ती ( घरात आहेत गॅलेरीत नव्ह्ती) मग मी तीथे असलेली बादली उपडी करुन त्यावर बसलो वीज पकडायला. पण मी कॅमेरा उजवीकडे पकडला की वीज डावीकडे चमकायची आणि डावीकडे पकडला की उजवीकडे. काही वेळाने अस लक्ष्यात आल की डावीकडे जास्त प्रमाण आहे . मग मी तीथे कॅमेरा रोखुन बसलो. एक वीज चमकुन गेल्यावर दुसरी चमकायला कमीत कमी ५ ते १० मीनिट लागायची. मी जेव्हा २० ते २५ फोटो काढले त्यातल्या फक्त ५,६ फोटोत वीज पकडली आणि त्यातही हे दोन व्यवस्थीत आले. ह्या प्रचिं मध्धे साईज कमी करण्या व्यतीरीक्त फोटोशॉपचा कुठ्लाही वापर नाही.
कॅमेरा सेटींग्स
अ‍ॅपरचर- open
शटरस्पीड- 60
ISO- 1600
शीवाय मल्टीपल शटर
प्रचि १
m1.jpg
प्रचि २
m2.jpg

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

वेळ बरी पकडायला जमलीय... Happy
नाहीतर आमच्याकडे वीज चमकून गेल्यावर शटर क्लीक चा आवाज येतो... Sad

मस्त रे.. good catch. आवडले... Happy
पहिला फोटो थोडा ऊजवीकडून क्रॉप केलास तर clutter कमी होईल.(असे माझे मत आहे.)

आता सांभाळून ठेव हो. वेसण वगैरे घाल... Light 1

पहिला फोतो छान...

आधी "वीज चोरी" पकडली असच वाचलं. >>:हाहा:
शिर्षक वाचल्यावर मला लेखकाची काळजी वाटली...

मस्त Happy

सगळ्यांचे धन्यवाद. >>>>उजवी कडुन क्रोप>>>> करुन पाहिले छान वाट्ते आहे.
नीळी पार्शभुमी >>>>व्हाईट बॅलेंसचा प्रयोग. टंगस्ट्न वर ठेउन काढला.
>>>कुठला कॅमेरा>>> nikon d100