माझ्या झोपेची झाली आता येळ

Submitted by पाषाणभेद on 15 September, 2010 - 00:05

माझ्या आजच्या काव्याचे हे विडंबन म्हणावे की स्वतंत्र काव्य हे तुम्हीच ठरवा.

आग कारभारनी हातरून टाक, चल घाई कर
माझ्या झोपेची झाली आता येळ ||धृ||

दिसभर मी राबराबतो
कष्टानं दमून जातो
किती आटवन तुझी मला येई
कामामदी बी लक्ष लागत न्हाई
दोन घटका बसावं वाटं तुझ्याजवळ
माझ्या झोपेची झाली आता येळ ||१||

कधी दिवसपाळीत दिस जाई
कधी रातपाळी आडवी येई
हातामधी हात तुझा कधी मी घेई?
त्यासाठी जीव माझा कसनुसा होई
कधी खेळायचा ग पिरीतीचा आपन खेळ?
माझ्या झोपेची झाली आता येळ ||२||

नको दुनीयेची चिंता आता तू करू
राघू मैना आपन दोघे ठरू
उगा नको नको तू म्हनू
जीव टांगनीला नको आणू
आता येतीस का भजनाचे वाजवू का टाळ? ||३||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
१५/०९/२०१०

गुलमोहर: