राग - लोभ

Submitted by अवल on 7 July, 2010 - 12:44

माझा राग, तुझा लोभ
माझी चिडचिड, तुझे हास्य

म्हटले तर आग, नाही तर जल
आपलेच दात, अन आपलेच ओठ

माझं मानलं तर, मनाला झोंबलं
आपलं मानल तर, पोटात घातलं

गुलमोहर: