दुनियादारी-एक फोटु जमावण्यासाठी प्रयत्न update 2

Submitted by शानबा५१२ on 7 May, 2010 - 22:54

मायबाप देवाशिवाय हा संसार,जीवन नश्वरच हो!!!!
त्याची आठवण,त्याची क्रुपा विसरुन हो कशी चालेल?
तो दशकांपासुन नव्या उमदेने जगण्याची जी स्फ्रुती माणसाला देत आलाय त्यासाठी त्याचे,त्याचा एक कर्जदार्, नामस्मरण करण्याच्या उद्देशाने हे काहीतरी करतोय.......एक नजर टाका पहा आपला तो मायबाप मनात अजुन एक नवीन जागा बनवुन जातो का?

http://duniyadari.webs.com
नोट : क्रुपया जर page open केल्यानंतर गाण एकु येत नसेल तर कळवावे.क्रुपया गाण load व्हायची वाट पहावी........ते गाणेच खुप भावना जागवणारे आहे.वाचताना पुन्हा पुन्हा play करा आवडेल तुम्हाला असा माझा भोळा विश्वास.

गुलमोहर: