२००९ - २०१०

Submitted by एम.कर्णिक on 31 December, 2009 - 05:39

२००९, अरे तुझे आभार !
या सगळ्या टरमॉईलमधे माझ्या बरोबर राह्यलास,
कधी आनंदलो तेव्हा माझ्याबरोबर हसलास,
हताश झालो तेव्हा तूही उदास झालास
पण हे रे पट्ठे!
हटला नाहीस बाजूला,
माझी सोबत करत राहिलास.
आभार रे तुझे !

तुला निरोप देताना वाईट नाही वाटत पण !
अरे आम्हा मानवांचे सगळे उपद्व्याप
सहन करणं तुला असह्य होत होतं हे पाह्यलंय मी.
म्हणून म्हणतो, सुटलास तू.
जा, निश्चिंत मनाने जा,
माझ्या शुभेच्छा घेऊन जा
तुला शांती आणि मुक्ती मिळो म्हणून.

आणि २०१०, तुलाही शुभेच्छा रे,
२००९वर जी वेळ आली बघायची
बेइमानी, रक्तपात, अपघात, घातपात
आर्थिक घसरगुंडी, नैत्तिक अध:पात
हे काहीही तुझ्या नशिबात नसावं पहाण्यासाठी
म्हणून.

पण लागणार असेलच पहाणं वर्षानुवर्षासारखं
तर देव तुला अमाप सहनशक्ति देवो
जिची मलाही गरज आहे.

खूपशा शुभेच्छा रे तुला !

पण थोड्याशा ठेऊन घेतो माझ्यासाठी.
कारण
मलाही गरज लागणारच आहे त्यांची.

गुलमोहर: 

छान

छान!