वजन कसे कमी केले - एक स्वानुभव !

Submitted by अगो on 3 October, 2009 - 23:35
weight loss apple

या वर्षीच्या २६ जानेवारीला मनाशी पक्क ठरवलं की काही करुन वजन कमी करायचं. तसं लग्न होईपर्यंत माझं वजन अगदी आदर्श म्हणावं असंच होतं. फार कमी नाही आणि फार जास्त नाही. पण गेल्या पाच वर्षांत ते दर वर्षी चार-पाच किलो असं ठरवून घेतल्यासारखं वाढतच गेलं. प्रेग्नन्सीच्या नऊ महिन्यांत माझं ३० पौंड वजन वाढलं होतं ( साधारण १४ किलो ) त्यानंतर त्यातले २१ पौंड कमीही झालं होतं पण बाळंतपण करुन आई भारतात परत गेल्यावर बाहेरच्या खाण्यावरचं नियंत्रण सुटलं आणि वजन वाढतच राहिलं. इंटरनेटवर खूप दिवस वाचत होते आहार आणि व्यायाम या विषयी. आमच्या जवळच्या नात्यात ओबेसिटी आणि वेट लॉस कन्सलटंट तज्ञ डॊक्टर असल्याने त्यांच्या बोलण्यातूनही काही गोष्टी कळल्या होत्या. त्यावर शांत बसून विचार करुन माझ्यासाठी आहाराची एक दिशा ठरवून घेतली आणि वजन कमी करायच्या दॄष्टीने पावलं उचलली. सुरुवात केल्यापासून पहिल्या पाच महिन्यांत जवळजवळ पंधरा किलो वजन कमी झालं. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत तो वेग थोडा मंदावला पण तरीही वजन कमी होतंच राहिलं. या २६ सप्टेंबरपर्यंत अजून तीन किलो उतरुन एकूण अठरा किलो वजन कमी झालं. लग्नाच्या आधी जे वजन होतं त्याहीपेक्षा एक किलो कमीच झालं आणि अजूनही थोडं कमी करायचा माझा प्रयत्न असेल. मायबोलीवर एक-दोन जणींनी ह्या प्रवासाबद्दल लिही असं सुचवलं आणि खरंच वाटलं की हा अनुभव लिहावा. ह्यातून अजून काही जणांना वजन उतरवायला मदत झाली तर खूप बरं वाटेल.

वजन कमी करताना कळीच्या गोष्टी म्हणजे आहार आणि व्यायाम. या पैकी लहानपणापासून व्यायामाची शरीराला फारशी सवय नाही. त्यामुळे सुरुवातीलाच ठरवलं होतं की व्यायाम अशा प्रकारचा निवडायचा जो आपल्याला व्यवस्थित झेपेल आणि वजन कमी केल्यानंतरही त्यात सातत्य राखता येईल. दिवसातला साधारण पाऊण ते एक तास व्यायामासाठी काढायचा असं ठरवलं. त्यात सकाळी दहा ते पंधरा मिनिटं थोडं स्ट्रेचिंग आणि हळूहळू वाढवत नेलेले सूर्यनमस्कार. सूर्यनमस्कार घालताना त्यातलं प्रत्येक आसन सावकाश, योग्य रीतीने होतंय ना याकडे मुद्दाम लक्ष दिलं. आणि सूर्यनमस्कारासारखा सर्वांगसुंदर व्यायाम नाही असं का म्हणतात ते अगदी पुरेपूर कळलं. माझा मुलगा लहान असल्याने संध्याकाळी नवरा घरी आल्यावर सातला जिमला जायचं असं ठरवलं. सुरुवातीला एलिप्टिकल करायचा प्रयत्न केला पण ते फार जड जातंय असं वाटलं. मग ट्रेडमिलवर पन्नास मिनिटं चालायचं ( साधारण साडे-तीन मैल प्रती तास या वेगाने ) असं ठरवलं. साधारण तीन मैल ( ४.८ किमी ) होतील इतका वेळ चालता आलं तर उत्तम.( बरेचदा घरी परतायची घाई असायची ) पण ते नाही जमलं तरी रोज एकाच वेळी जिमला जाणं आणि किमान अर्धा तास तरी चालणं हे झालंच पाहिजे अशी खूणगाठ बांधून घेतली.

व्यायाम कुठल्या प्रकारचा आणि किती वेळ करावा ह्या बद्दल नेटवर इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती होती की गोंधळून गेल्यासारखं होत होतं. साधं ट्रेडमिलवर चालायचं तरी वेट-लॊस झोन मध्ये ( कमी वेगाने ) चालायचं की कार्डीयो झोन मध्ये ( जास्त वेगाने ), किती वेळ, चढ ठेवून की नुसतंच असे अनेक प्रश्न. वजन उचलायच्या प्रकाराबाबतही तेच. किती किलो वजन उचलावे. किती वेळा उचलावे ह्या बद्दल संभ्रम ! पण जसजसं व्यायाम करायला लागले तशा काही गोष्टी लक्षात यायला लागल्या.

१. व्यायामाचा मूळ उद्देश हा चरबी ( fat ) कमी करण्याचा आहे स्नायूंची झीज करणे नव्हे. शरीराची पुरेशी तयारी नसताना जोरजोरात धावल्याने मसल मास बर्न होते चरबी जिथल्या तिथे राहते.
२. स्नायूंवर भार न पडता चरबी जाळण्याच्या योग्य मार्गावर व्यायाम आहे हे कसे ओळखावे ? माझ्यापुरता मी निकष लावला की जिममधून घरी आल्यावर जर गळून गेल्यासारखे वाटत असेल तर मसल मास बर्न होत असल्याची शक्यता जास्त. व्यायाम केल्यावर ताजेतवाने, हलके वाटले पाहिजे.
३. चालताना हलका श्वास वाढेल पण खूप धाप लागणार नाही अशा वेगाने चालायचे ( माझ्यासाठी हा वेग साधारण साडेतीन मैल प्रति तास ) चालताना दोन्ही हातही शरीराला समांतर ठेऊन हवेत पुढे मागे स्विंग केले तर जास्त चांगला व्यायाम होतो. ( क्रॊस कंट्री स्किईंग मध्ये दोन्ही पोल्स हाताने जसे पुढे मागे ढकलतात तशी पोझिशन )
४. नियमित व्यायामाने तीव्रता वाढवता येते. सुरुवातीला मला एलिप्टिकल करणे जमायचे नाही. पण चालण्याचा व्यायाम करायला लागल्यावर काही दिवसांतच एलिप्टिकल जमायला लागले. नंतर ते अर्धा ते पाऊण तास करणेही जमायला लागले. ( जमायला लागणे म्हणजे व्यायामानंतर दमल्यासारखे न वाटणे ) चालण्याचा वेगही हळूहळू वाढतो.
५.व्यायामात सातत्य राखले तरी आठवड्याचे सलग सातही दिवस व्यायाम करायची गरज नाही. उलट एक दिवस सुट्टी घेतल्याने स्नायूंना आवश्यक विश्रांतीच मिळते. त्यामुळे आठवड्यातून कमीतकमी चार दिवस आणि जास्तीतजास्त सहा दिवस जिम.
६. वेट्स उचलताना कमी वजन सावकाश लयीत जास्त वेळा उचलले तर चरबी जाळून मसल मास वाढवायला जास्त उपयोग होतो. ( उदा, पाच पाऊंड वजन प्रत्येक हातात प्रत्येकी बारा वेळा उचलायचे, थोडं थांबून ( ३० से. ते एक मिनीट ) सोळा वेळा उचलायचे, परत थोडं थांबून वीस वेळा उचलायचं ) सरावाने नंतर वजन उचलायची क्षमता वाढवता येते. स्ट्रेंग्थ ट्रेंनिंगची जी लेग प्रेस वगैरेसारखी मशिन्स येतात त्यावरही हाच नियम लागू.
७.शरीरातले फॆट कमी होऊन मसल मास जसे वाढत जाईल तशी कॆलरीज जाळायची शरीराची क्षमता वाढते. चयापचय ( metabolism ) सुधारतो. त्यामुळे वजन वाढण्याची एक टेंडन्सी झालेली असते त्यातही बदल होतो.

व्यायामातली ही पथ्ये मला खूप फायद्याची ठरली. व्यायामाइतकंच किंबहुना जास्तच महत्व मला आहार ठरवून घेण्याचं होतं. मी डाएट सुरु करायच्या सुमारास माझ्या नवऱ्याचं कॊलेस्टेरॊल थोडसं वाढलेलं टेस्टमध्ये आलं होतं. त्यामुळे आहार ठरवताना तो कॊलेस्टेरॊल कमी करायलाही मदत करेल असा ठरवून घेतला. आहार आखताना खालील गोष्टी विचारात घेतल्या :

१. माझे वय, उंची वजन यानुसार जर मला दिवसाला दोन हजार कॆलरीज लागत असतील असे धरले ( हे चार्ट्स इंटरनेट वर अगदी सहज उपलब्ध असतात ... how many calories do i need ? असा गुगल सर्च करुनही मिळतील. ). त्यापैकी निदान पाचशे कॆलरीज तरी कमी घ्यायच्या असे ठरवले.
२. दिवसातून चार-ते पाच वेळा थोडे-थोडे खाणे. मी दुपारी झोपत असल्याने दिवसातून चार वेळा खायचे असे ठरवून घेतले. दुपारी न झोपणाऱ्यांना साडे-तीन च्या सुमारास एक छोटे स्नॆक खायला हरकत नाही.
३. तळ्कट, तुपकट, चीज वगैरे घातलेले हेवी खाणे शक्यतोवर टाळायचंच. पण बरेचदा आपण घरीही हाय कॆलरी पदार्थ करतो जसे आलू पराठे, बिर्याणी,श्रीखंड, ग्रेव्ही / तेल थोडे जास्त असलेल्या भाज्या. त्यावर मला डॊ.बंगंच्या पुस्तकात वाचलेली ओर्निश मेथड अतिशय आवडली. एखाद्या पदार्थाचा मोह टाळता येणे शक्य नसेल तर मी त्याचे मोजून दोन-तीन घास बाजूला काढून घ्यायचे आणि माझ्या डाएटवाल्या जेवणात ते सुरुवातीला एक, मध्ये एक आणि शेवटी एक असे खायचे. ते खाताना अगदी सावकाश तोंडात घोळवत आस्वाद घेत खायचे. खरोखरच तो पदार्थ पोटभर खाल्ल्याचे समाधान मिळते. त्यामुळे नवऱ्याला काही चांगलेचुंगले करुन घातले तरी माझे डाएट कधी मोडले गेले नाही.
४. जे व्यायामाच्या बाबतीत तेच आहाराच्या बाबतीत ! सलग सात दिवस डाएटवाले फूड खायचे नाही. कमी कॆलरी घेऊन घेऊन शरीराला तेवढ्याच कॆलरीत भागवायची सवय होते आणि चयापचय मंदावतो. परिणामी वेट लॊसही ! म्हणून आठवड्यातून एकदा एक पोर्शन जे मनाला येईल ते खायचे असे ठरवले.
५. सगळ्यात महत्वाचे जे डाएट करतानाही आणि आत्ताही माझ्या उपयोगाला येते ते म्हणजे ’पोर्शन कंट्रोल’ ... प्रमाणात खाणे ! खाताना नंतर पाणी प्यायचे आहे या हिशेबाने खावे. म्हणजे भूक भागल्यासारखी वाटतेय पण पोट हलकेच आहे अशा स्टेजलाच थांबावे. पाणी प्यायल्यावर तड लागेल इतक्या प्रमाणात जेवण घेऊ नये. आपल्या हातून ओव्हर इटिंग इतकं सहज होते की त्यातही आपण जास्त कॆलरीज पोटात ढकलत असतो ह्याचा आपल्याला पत्ताही नसतो.

ह्या गोष्टी पाळून माझा आहार साधारण असा होता :

उठल्या उठल्या दोन-तीन ग्लास कोमट पाणी पिणे. चहा-कॊफी नाही. ( पाण्यात लिंबू पिळून घेतले तर जास्त फायदा होतो असे वाचले आहे पण मी नुसतेच पाणी पित होते ) वेट लॊस पूर्ण झाल्यावरही आता इतकी सवय झाली आहे की अजूनही मी चहा-कॊफी घेत नाही.

साधारण साडे-आठ नऊ च्या सुमाराला ब्रेकफास्ट. अर्धा कप क्विक कुकिंग ओटस आणि दोन चमचे ओट ब्रान एकत्र करुन ते व्यवस्थित बुडेपर्यंत 1% दूध, चिमूटभर मीठ ( याशिवाय ओटमीलला चवच येत नाही ), थोडेसे अगोडच राहील इतपत साखर ( पाऊण ते एक चमचा )घालून मायक्रोवेव्ह मध्ये शिजवणे. बाहेर काढल्यावर त्यात दोन अक्रोड चुरुन आणि एक ओंजळ ब्लू-बेरीज घालून खाणे. ब्लू-बेरीज नाही मिळाल्या तर स्ट्रॊबेरीज, सफरचंद किंवा दोन चमचे बेदाणे घालून ! केळं मात्र नाही.

बारा-साडेबाराला जेवण. जेवणाची सुरुवात एखादं फळ खाऊन मुखत्वे सफरचंद किंवा पेअर ! काकडी, गाजर, टोमॆटॊ यापैकी काहीतरी. हे रोजचे कॊमन फॆक्टर्स !
उरलेल्या जेवणात आलटून पालटून खालीलप्रमाणे :
दोन फुलके, अगदी कमी तेलावर केलेली दाल / उसळ, कमी तेलावर केलेली भाजी / पालेभाजी इत्यादी. ( बटाटा, सुरण, छोले सोडून )
ब्राऊन राईसची जिरं,मिरं घालून केलेली खिचडी ( त्या दिवशी पोळ्या नाहीत )
उकडलेली अंडी दोन-तीन पण फक्त पांढरं. ( बलक मला खूप आवडतो खरं तर पण मन घट्ट करुन फेकून द्यायचे. कारण मुलाला आवडत नाही आणि नवऱ्याच्या तब्बेतीसाठीही चांगला नाही. ) १०० % होल व्हीट / मल्टीग्रेन ब्रेडचे दोन स्लाईस मध्ये अंडी घालून
अंड्याच्या पांढऱ्यात भाज्या आणि थोडसं लो फॆट चीझ घालून बेक केलेलं कीश
सॆलड बोल बनवून. त्यात लेट्यूस सारखं सॆलड, लो फॆट ड्रेसिंग, क्रुटॊन्स, थोडं चीज आणि इथे मिळणाऱ्या सोय पॆटी ( ५/६ ग्रॆम फॆट असणाऱ्याच ) कुसकरुन. खूप पोटभरीचा होतो हा बोल त्यातल्या पॆटीमुळे.
आठवड्यातून एकदा फिश ( तळलेलं नव्हे ) / व्हाईट मीट चिकन.
मल्टीग्रेन पास्ता ( मैद्याचा नाही ) भाज्या, दोन चमचे ऒलिव्ह ऒईल घालून.
एकंदरीत तेल, तूप कमी ( दिवसाला एक-दीड टेबलस्पून प्रत्येकी या हिशोबाने भाजी/ आमटीला घालणे ) , पण लसूण, आलं , इतर मसाले ह्याचा चव आणायला सढळ वापर. ग्रेव्ही वाली भाजी केली तर कांदा-टोमॆटोचीच ग्रेव्ही. नारळ-काजू वर्ज्य !
भाज्या, चिकन, मुगाचं पीठ, तांदूळ-उडदडाळीचे २/१ प्रमाण असलेली इडली. काहीही चालेल. फक्त कॆलरीजचा विचार करुनच. भात मी पूर्वीही फारसा खायचे नाही. या सहा महिन्यांत तर पांढरा तांदूळ जवळजवळ वर्ज्यच केला. आताही ब्राऊन राईसचाच पुलाव वगैरे करते. मुलालाही ब्राऊन राईसचीच खिचडी देते.

संध्याकाळी पाच-साडेपाचला अर्धा कप पाणी / अर्धे १ % दूध या मध्ये बनवलेला व्हे प्रोटीन शेक ( व्हे प्रोटीन वॊलमार्ट / टारगेट मध्ये सहज मिळते. प्रत्येक स्कूप मध्ये अंदाजे २३ ग्रॆ. प्रोटीन असते ) + लो फॆट होल ग्रेन क्रॆकर्स. खूपच भूक असेल तर एखादे फळ ( केळं, आंबा सोडून ) व्हे प्रोटीन हे आहारात प्रोटीन वाढवायचा उत्तम मार्ग आहे. हे मी प्रेग्नन्सीतही घेतले होते. प्रेग्नन्सीत घ्यायचे असेल तर आधी डॊक्टरांना विचारावे.

साडे-आठच्या सुमारास रात्रीचे जेवण.
सकाळसारखेच. फळ खाऊनच सुरुवात करणे. ( खरं तर संध्याकाळी सातला जेवून घेतले तर वजन कमी करायला मदत होते असे वाचले होते पण मला जिमला जायला तीच एक वेळ मिळत असल्याने जेवणाची वेळ उशीराच ठेवावी लागली. )

या व्यतिरिक्त दिवसाला नऊ ते दहा ग्लास पाणी

मल्टीव्हिटॆमिन आणि कॆल्शिअमच्या सप्लीमेंट्स.

जेवल्यानंतर दहा-पंधरा मिनिटं शतपावली. ( जी हल्ली घातली जात नाही Happy )

आहारात प्रोटीन्सचे प्रमाण जास्त राहील हे पाहिले पण त्याचा अर्थ असा नाही की कार्ब्स पूर्ण वर्ज्य केले. पण कार्ब्स फक्त फळं, भाज्या आणि होल ग्रेन्स यातून जातील हे पाहिले. मैदा,तांदूळ, बटाटा जवळजवळ बाद.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

डाएट चालू करायच्या सुरुवातीला खूप निराशा आली होती की वजन कमी होणार की नाही ( खरं तर त्या आधी कधी प्रयत्नच केला नव्हता कमी करायचा ) त्यावेळी नेट्वर GM डाएटची भारतीय आवॄत्ती सापडली होती ( बीफ ऐवजी पनीर + मोड आलेले मूग ) एक धक्का मिळाला तर हवा होता म्हणून GM diet ( 7 day crash diet ) केले होते. ते खालीलप्रमाणे :

दिवस १ : फक्त फळे ( केळं सोडून ... शक्यतो मेलन ग्रूप मधली कलिंगड, कॆंटलूप वगैरे )
दिवस २ : सकाळी ब्रेकफास्टला एक बटाटा उकडून ( थोडे मीठ, मिरपूड आणि किंचित बटर घालून ) नंतर दिवसभर फक्त भाज्या ( बटाटा, सुरण, छोले, राजमा, चणे नाही )
दिवस ३ : फळे + भाज्या ( केळं, बटाटा, छोले, राजमा इ. सोडून )
दिवस ४ : ८ केळ्यांपर्यंत केळी + ४ ग्लास साय काढलेले दूध ( मी सहा केळीच खाल्ली होती )
दिवस ५ : मोड आलेले मूग + १% दुधाचे पनीर घरी करुन. ( एकूण २८० ग्रॆ. पर्यंत ) + ६ टोमॆटो
दिवस ६ : मोड आलेले मूग + १% पनीर पाहिजे तितक्या प्रमाणात.
दिवस ७ : बाऊन राईस + भाज्या + फळे ( बटाटा, केळं इ. नाही )
रोज किमान दहा ग्लास पाणी.

मी कधीही उपास करत नसल्याने ह्या डाएटचे पहिले तीन दिवस अक्षरश: जीवघेणे होते. वजन दोन कि. कमी झाले ( पाच पाऊंड ) फक्त. एक धडा मात्र मिळाला की long term diet करायचे तर खाणे आवडीचे असले पाहिजे आणि त्या सात दिवसांत सतत वाटत होते की हे असे खाण्यापेक्षा साधे फुलके आणि मुगाचं वरण म्हणजे स्वर्ग आहे Happy वजन व्यवस्थित कमी होत असतानाही मे च्या अखेरीस मला परत अजून जास्त वजन कमी करायची घाई झाली आणि परत एकदा हे GM diet केले. ह्या वेळी फक्त १ पाऊंड ( अर्धा कि. ) वजन कमी झाले. आणि खाण्याच्या क्रेव्हिंग्जवर माझा जो छान ताबा आला होता तोही जातो की काय अशी भिती वाटू लागली. थोडक्यात GM diet मला फारसे फायदेशीर वाटले नाही. long term मध्ये तर नाहीच नाही. मात्र नेहेमीचं डाएट खूप एंजॊय केलं आणि त्यानेच वजनही कमी झालं.

टीप : मी काही कुणी आहारतज्ञ नाही. व्यायाम आणि आहार मी संपूर्णपणे माझ्या आकलनाप्रमाणे आखून घेतला होता ह्याची कॄपया वाचकांनी नोंद घ्यावी.

(मायबोलीवरचे वजन कमी करण्याचे इतर अनुभव
खाऊन पिऊन वजन कमी करा !
दिक्षीत डाएट आणि अनुभव
-वेमा)

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

माझा अनुभव शेअर करावासा वाटतोय.
मी अमेरिकेत आल्यावर १२-१३ पौंड (जवळजवळ ५-६ किलो) वजन घटवलं. ६ महिन्यांत. मला कसलीही घाई नव्हती वजन कमी करायची.
सकाळी १ सफरचंद, १ पोळी आणि भाजी, आणि थोड्या वेळाने कॉफी. ब्रेफा याच क्रमाने.

ब्रेफा करून २ तास झाले की ट्रेडमिलवर चालणं २० मिनिटं + ५ मिनिटं कूलडाउन (ट्रेडमिलचा बाय्-डिफॉल्ट वेळ)

मग फ्रेश होऊन जेवण. २ पोळ्या, भाजी, उरला असेल तर भात (शिळं संपवणं हा नाईलाज असतोच कधीकधी). किंवा भात जेवण्याइतकी भूक नसेल तर तो संध्याकाळी ४ वाजता चक्क स्नॅक्स म्हणून. Happy

५-६ च्या दरम्यान परत कॉफी. २-३ बिस्किट्स हवी असली तर.

रात्री ८-८:३० ला जेवण. हे मात्र याहून लवकर शक्य नव्हतं. यात थोडं सॅलड, १ पोळी, आणि वाटला तर थोडा भात. मी खूप भातखाऊ नाही, थोडाच भात एका वेळी जेवू शकते. शिजून १ मध्यम वाटी (आमटीची वाटी) होईल एवढाच.

रात्री दूध.

दुधाचा वापर थोडा जास्त वाटेल, कारण मी खूप लहान्पणापासून दूध याच प्रमाणात घेते. मला सवय आहे. आणि कॉफी २ वेळा घेते, पण सगळी मिळून दीड कपापेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे एका वेळी पाऊण कपच फक्त. आणि पाणी भरपूर पिते. पाणी कमी झालं तर
१. रात्रीपर्यंत डोकं दुखतं
२. क्वचित कधी घशात जळजळ होते.
३. खूप थकवा येतो.

यातलं एक काहीतरी होतं.

वजन पुरेसं कमी झाल्यावर मी रोज योगासनं करायला सुरुवात केली. खूप फायदा होतोय मला एकूण.

जेवणात कधी बदल म्हणून वन डिश मील असतंच. वरणफळं, डोसे, पावभाजी, कधी बाहेर जातो (पण बाहेर खूप क्वचित), कधी मुडाखि, उशीर झाला असेल तर नुसता वरण्भात-कोशिंबीर वगैरे प्रकार असतातच.
जेवणात तळण जास्त नाही करत. पण पूर्ण वर्ज्यही नाही. अळूवडी, सणासुदीला कधी पुरी वगैरे Happy
गोड खूप आवडतं आम्हाला. कोशिंबीर नसेल तर मी चक्क कधीकधी खीर/ शिरा करते! पण मोजक्याच प्रमाणात. तयार पदार्थ दोघांसाठी मिळून २ वाट्या. त्यातही मी कमी खाते. एकदा घेते तेवढंच. तुपाचा वापरसुद्धा कमी नसतो. अतिरेक मात्र कसलाच नाही.

जेवणात शक्यतो सगळ्या चवी असतील असं बघते मी. मधुर-आम्ल-लवण-कटू-कषाय-तिक्त Happy
तुरटपणासाठी आवळा सुपारी (आईने घरी केलेली) असायची, ती संपल्यावर विकत आणली.

उन्हाळ्यात ताकाचा वापर वाढतो.
तर असा एकूण माझा जेवणाचा/ वेट लॉसचा पाढा. आता यात महत्त्वाची गोष्ट ही, की मी सध्या पूर्णवेळ घरी असते, त्यामुळे दोन्ही वेळी ताजा स्वयंपाक जमतो. मीपण नोकरीला लागले की... अवघड आहे! Happy

वरच्या सगळ्या पोस्टीत शोधता आले नाही ( झरझर पाहिले पण नाही सापदले, ) इथे कोणी हर्बलाईफ बद्दल सांगितलं आहे का ? माझ्या एका मैत्रिणीने ( जी सगळ्यांवर पटकन विश्वास टाकते:) ) मला त्यांची वेट लॉस ची प्रॉडक्ट्स ( तीन पावडरींचे डब्बे- साधारण २५००/- रु चे ) मला गिफ्ट केलेत. म्हणजे, तिच्या दुसर्‍या एका मैत्रिणीने (?) तिच्या गळात टाकले. अन ही अगदी चवळीची शेंग. म्हणून मग तिने मला दिलेत. मी अजून ते डब्बे उघडले नाहीत. मला कोणी सांगेल का? हे खरच उपयुक्त? अपायकारक ? काय आहेत? मला काहीही करून वजन उतरवायचेच असा काही प्लान नाही. कृपया मदत कराल? मला नेटवर दोन्ही बाजूंनी माहिती मिळतेय. कशावर विश्वास ठेवावा? मला प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेल्यांकडून माहिती हवीय ...

माझ्या एका मित्राचे वजन ९४ किलो ३४ व्या वर्षी आहे, मध्यंतरी त्याला anti-depressent औषधे घ्यावी लागली होती,अजूनही सुरु आहेत ,त्याचा साईड-इफेक्ट आणि बैठे काम /व्यायामाचा अभाव यामुळे गेल्या वर्षी high bp/cholestrol चा त्रास झाला .आता तिन्ही औषधे एकदम सुरु आहेत ,वजन कमी करायचे आहे काय करावे?

माझ्या एका मित्राचे वजन ९४ किलो ३४ व्या वर्षी आहे, मध्यंतरी त्याला anti-depressent औषधे घ्यावी लागली होती,अजूनही सुरु आहेत ,त्याचा साईड-इफेक्ट आणि बैठे काम /व्यायामाचा अभाव यामुळे गेल्या वर्षी high bp/cholestrol चा त्रास झाला .आता तिन्ही औषधे एकदम सुरु आहेत ,वजन कमी करायचे आहे काय करावे?

सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत सांगायचे तर फक्त २ गोष्टी कराव्या लागतील.

१. रोज नियमित १ तास घाम येईपर्यंत व्यायाम करणे (चालणे, पोहोणे, पळणे, सायकल चालविणे, बॅड्मिंटन इ. काहीही). १५ मिनिटांपासून सुरुवात करून दर आठवड्याला ५ मिनिटे वाढवायची.

२. खाण्यावर नियंत्रण ठेवणे. नियमित आणि वेळच्या वेळी आहार. दिवसभर अरबट चरबट खाऊन रात्रीचे जेवण एक्देम मोठे आणि भरपेट खाणे असे नको. फळे, हिरव्या पालेभाज्या, उसळी, कोशिंबिरी इ. गोष्टींचे आहारातील प्रमाण वाढवून जंक खाणे कमी करणे.

जंक = अल्कॉहॉल, चिप्स, कुरकुरे, मिठाया, चिवडा, वडे, भजी, मिसळ, तेल, तूप, पनीर, ची़ज घातलेले पदार्थ, हॉटेलात मिळणार्‍या पंजाबी भाज्या इ.

मला treadmill वर weight loss exercise कसा करावा या बद्दल सल्ला हवा आहे. म्हणजे speed किती ठेवावा आणि inclination किती ठेवावे किती वेळ करावे etc. मी सध्या treadmill मध्ये असणारा inbuilt weight loss program करते आहे रोज. पण हवे तसे results मिळत नाहीयेत. त्यात ३० मिनिटात २०० calories burn होतात.

200 cal in 30 mins. So 400 cal per hour, Wow it's already good enough.

पण हवे तसे results मिळत नाहीयेत >> तुमची बॉडी त्या प्रकाराला use to झाली असेल. काही बदल करून पाहा.

सायो तुझी पोस्ट वाचली त्या आधी मला वाटायचे एका तासात ५०० बर्न केल्या तरी खुप झाल्या. आता गुगल केल्यावर कळले की लोक तासाला ८०० पर्यंत cal जाळतात.

माझ्याकडे एलिप्टिकल आहे. मला अर्धा तास खूप होतो. तासभर केल्यास त्या आकड्याच्या जवळ नक्कीच पोचेन. मला वाटतं एकदाच सातशे, साडे सातशे बर्न केल्या होत्या.

Thank you all for your quick response. माझ्या घरी फक्त treadmill आहे. त्याच्या जोडीला काही अजून करू का? एवढे पुरेसे नाही वाटत. वजन कमी होत नाहीये. पण वाढत पण नकीच नाहीये.

़खाताना पोर्शन कंट्रोल जर फक्त व्यायामावरच भिस्त असेल तर आय मीन.
वरती जेवण फक्त पोळी भाजी असं लिहिलेय तिथे डाळ किंवा इतर प्रोटिनची सर्व्हिंग असायला हवी.

मी मस्तानी, अमेरिकेत फार थंडी नसलेल्या भागात रहात असाल तर आठवड्यातून दोन दिवस ट्रेड मिल केल्यास दोन दिवस ब्रिस्क वॉक करुन पहा. मी हातात दहा पाऊंड घेऊन तासभर चालायचा व्यायाम केला आहे आणि त्याने मला खूपच फायदा झाला (तो आता मी चुलीत घातला ते वेगळं). बरोबरीने पोर्शन कंट्रोल, गोड कमी वगैरेही करुन बघा. फायदा नक्कीच होईल. परिणाम दिसायला थोडा वेळ लागू शकतो.

multigrain आटा बद्दल कोणी सांगू शकेल का?
आरोग्याच्या दृष्टीने चांगला असतो का खरच? त्याच्या पोळ्या गव्हाच्या पोळ्यांसारख्या होतात ना?

पण माझा अनुभव असा आहे की तोंडावर ताबा ठेवल्याशिवाय काहीही उपयोग नाही. बाकी कितीही व्यायाम वगैरे केला आणि तोंड आहे तसेच चालू ठेवले तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्याच होते. जेवढी भूक आहे तितकेच खावे मग दिवसातुने ४ वेळा खाल्ले तरी चालेल ह्याने आपोआप वजनावर ताबा मिळवता येतो. मला पूर्वी दिवसाला ५०० जोर आणि १००० मीटर पोहण्याची सवय होती. नंतर हैदराबादला ते बंद पडले मग मी दणकून चालायालो किमान १-२ तास तरी. मग इंग्लंडला आल्यावर बंद झाले होते कारण थंडीत बाहेर पडता येईना. शेवटी खाण्यावर ताबा मिळवला तेंव्हा वजन आटोक्यात आले.

चैतन्या +१

खाणं आणि व्यायाम याबरोबरच महत्वाची आहे ती जीवनशैली. कारण तीच तुम्हाला टिकाऊ फॉर्म देऊ शकते. सध्या एव्हढच. ३० किलो जास्तीच्या वजनाने टाईपतानाही धाप लागत्येय Wink

जेवढी भूक आहे तितकेच खावे >>>+१०००००
माझाही तसाच अनुभव आहे. गेल्यावर्षी भारतात गेले होते... तेव्हा खा खा खात सुटले...एका महिन्यात ३ किलो वजन वाढले. मग इथे आल्यावर फक्त भूक आहे तितकेच खाणे (अगदी जे आवडेल ते) हा नियम पाळला आणि आठवड्यातले ५ दिवस कमीतकमी ३० मि. चालते. ते ३ किलो कमी करायला १ वर्ष लागले पण कमी झाले हे महत्वाचे Happy

बाबु Rofl

माझं तर भारतवारीत कितीही खाल्लं तरी वजन वाढत नाही असा एक अनुभव आहे..बहुतेक पायाला भिंगरी लावल्यासारखं इकडून तिकडे पळत असतो म्हणून असेल...शिवाय ट्रेनने पण दुपारच्या वेळात असेल तेव्हा जाते म्हणजे आपसूक जिने चढा ,उतरा,, चाला,, सगळे कॅलरीज बर्न पण होतात.
पण इतर वेळी जीवनशैलीत बदल शिवाय पर्याय नाही. परदेशात मला वाटतं हिवाळ्यात आणि जनरली होणार्^या पार्टीज मध्ये थोडा तोंडाला आवर घालायला शिकता आलं पाहिजे...अर्धी लढाई जिंकली असं समजायचं. कारण अपेटायझर, मेन कोर्स, डेझर्ट आणखी थांबलात तर स्न्~क्स इ.इ., मध्ये आरामात चार पटीने खाल्लं जातं. मग लेक्फ्ट ओव्हर म्हणून घरी तेच आलं तर आणखी दुसर्^या दिवशीच्या वाढीव क्यालरीज.यात व्यायाम नसतो ते आणखी..गोळाबेरीज अशा चार पार्ट्य्या केल्या तर सात आठ पौंड तर आरामात चढत असतील.

मी मस्तानी तुम्ही इंटरव्हल एक्सरसाइज केले तर नक्की जास्त कॅलरीज बर्न करु शकता.
माझ्याकडे एलेप्टीकल क्रॉसट्रेनर आहे त्यावर एकाच लेव्हलवर मी १५०/१७५ कॅलरीज बर्न करायचे (३० मिनीट) पण इंटरव्हल एक्सरसाईज करायला लागल्यावर जवळपास ४०० कॅलरीज बर्न करते (३० मिनीटं).

http://www.youtube.com/watch?v=TkJXNYHIWBg

कदाचित हे हि उपयोगी पडु शकेल. सध्या प्रयोग सुरु आहेत. वजन जास्त नसलं तरी जडपणा आहे आणि पोट सुटायची भितीपण. Sad

खाणे -- पिण्याने replace करा. म्हणजे पाणी, दुध, ज्युस ई. जास्तच गळायला झाले तर मिल्कशेक्,लस्सी, आईस्क्रीम Wink मधून मधून चर्वणाला सॅलॅड्स आणि ताक किंवा थोडे नट्स.

ब-याचदा व्यायाम करून, योग्य आहार घेऊनही वजन कमी होत नाही.
वजन आटोक्यात राहण्यासाठी थायरॉईड ग्रंथी, पिटयुटरी ग्रंथी, एकंदरीत शरीरातल्या ग्रंथींचं आणि
अंतर्गत अवयवांचं कार्य बरोबर सुरु असायला हवं असं मला वाटतं. याशिवाय मानसिक ताणाचा वजन वाढण्याशी संबंध असावा.
योगविद्या, ब्रम्हविद्या यांमध्ये विशिष्ट श्वसनप्रकार शिकवतात. त्यामुळे शरीरांतर्गत कार्य योग्यप्रकारे चालते. याचा जरूर विचार व्हावा. जाणकारांनी या मुद्द्यावर मार्गदर्शन करावं.
व्यायाम करणं तर ठिक आहे पण तरूण मंडळींनी खाण्याच्या आनंदापासून दूर राहाणं..ये बात हजम नही होती! Happy

पण माझा अनुभव असा आहे की तोंडावर ताबा ठेवल्याशिवाय काहीही उपयोग नाही. बाकी कितीही व्यायाम वगैरे केला आणि तोंड आहे तसेच चालू ठेवले तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्याच होते.>>>>>>> १००००% अनुमोदन.
आता पर्यन्त अनेक वेळा वजन कमी केले आहे. पण काही केल्या maintain होत नाही माझ्या कडून Sad
Anyways thank you for your advises and comments.

Pages