मराठी भाषा दिवस (२०१३)

बोल बच्चन बोल

MabhadiLogoPNGFull.png

रावण विरचित शिवतांडव स्तोत्राचा संगीतबद्ध मराठी अनुवाद

रावण विरचित शिवतांडव या मूळ अनुनादीक स्तोत्राचा तेवढाच नादमय मराठी अनुवाद श्री. नरेंद्र गोळे यांनी केला आणि त्या गीताला तेवढाच श्रवणीय, कर्णमधुर साज योग यांनी चढवला आहे.

मनमोकळं

मराठी असे आमुची

गंमतखेळ