नमस्कार!! मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून 'संयुक्ता' सादर करत आहे विशेष उपक्रम!!

स्पर्धा निकाल आणि समारोप

सर्व स्पर्धकांचं आणि त्यांच्या पालकांचं हार्दिक अभिनंदन!
प्रत्येक गटातून दोन सर्वोत्तम प्रवेशिका निवडल्या आहेत..

इवलेसे रोप


सप्रेम नमस्कार

शीर्षक प्रतिसाद
सप्रेम नमस्कार -प्रवेशिका ९ ब- (गिरीश कुलकर्णी)   संयोजक 5
सप्रेम नमस्कार-प्रवेशिका २० अ- (साजिरा)  संयोजक 37
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका ४ ब (प्रीति)  संयोजक 10
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका १५ ब (मी_आर्या)   संयोजक 12
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका ३ (निबंध)   संयोजक 55
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका १३ (लालू)   संयोजक 54
सप्रेम नमस्कार -प्रवेशिका ९ क- (गिरीश कुलकर्णी)   संयोजक 3
सप्रेम नमस्कार-प्रवेशिका २० ब- (साजिरा)   संयोजक 39
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका ५ ब (धुंद रवी)  संयोजक 18
सप्रेम नमस्कार-प्रवेशिका १५ क- (मी_आर्या)   संयोजक 7
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका ५ अ (धुंद रवी)   संयोजक 18
सप्रेम नमस्कार -प्रवेशिका १६- (बस्के)   संयोजक 58
सप्रेम नमस्कार-प्रवेशिका १० अ- (limbutimbu)   संयोजक 31
सप्रेम नमस्कार -प्रवेशिका २१ -(अमृता)   संयोजक 35
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका ५ क (धुंद रवी)  संयोजक 3

Pages


संयोजक मंडळ

संयोजक मंडळ : अमृता, बस्के, चिन्नु, रैना, सायलीमी, सायो, सिंडरेला, सीमा
स्पर्धांसाठी परीक्षक म्हणून स्वाती_आंबोळे यांनी काम केलं.