नमस्कार!! मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून 'संयुक्ता' सादर करत आहे विशेष उपक्रम!!

स्पर्धा निकाल आणि समारोप

सर्व स्पर्धकांचं आणि त्यांच्या पालकांचं हार्दिक अभिनंदन!
प्रत्येक गटातून दोन सर्वोत्तम प्रवेशिका निवडल्या आहेत..

बोलगाणी

शीर्षक प्रतिसाद
बोलगाणी  संयोजक_संयुक्ता 52
बोलगाणी- प्रवेशिका १७ - (नमुसी)  संयोजक 22
बोलगाणी- प्रवेशिका १२- (नील्_वेद)   संयोजक 25
बोलगाणी- प्रवेशिका ६ - (राहुल)  संयोजक 35
बोलगाणी- प्रवेशिका १८ - (सायलीमी)  संयोजक 22
बोलगाणी- प्रवेशिका १३- (सोनपरी)   संयोजक 27
बोलगाणी- प्रवेशिका ७ - (मंजूडी)  संयोजक 27
बोलगाणी- प्रवेशिका १९ - (प्रीति)  संयोजक 20
बोलगाणी - प्रवेशिका १ (तोषवी)   संयोजक 38
बोलगाणी- प्रवेशिका १४- (स्वरा)   संयोजक 12
बोलगाणी- प्रवेशिका ८ (अमृता)   संयोजक 29
बोलगाणी- प्रवेशिका २०- (सान्वी)  संयोजक 21
बोलगाणी - प्रवेशिका २ (स्मिताके)   संयोजक 26
बोलगाणी- प्रवेशिका १५- (श्रुती)   संयोजक 11
बोलगाणी- प्रवेशिका १०- (HH)  संयोजक 44

Pages


सप्रेम नमस्कार

शीर्षक प्रतिसाद
सप्रेम नमस्कार-प्रवेशिका २० अ- (साजिरा)  संयोजक 39
श्री गणेश हस्ताक्षर स्पर्धा-- तेजो  तेजो 16
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका ५ ब (धुंद रवी)  संयोजक 18
सप्रेम नमस्कार-प्रवेशिका १४ ब- (स्वाती_आंबोळे)   संयोजक 41
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका ३ (निबंध)   संयोजक 55
सप्रेम नमस्कार-प्रवेशिका १० ब- (limbutimbu)   संयोजक 3
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका ५ क (धुंद रवी)  संयोजक 3
सप्रेम नमस्कार- प्रवेशिका १५ अ (मी_आर्या)   संयोजक 13
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका ५ अ (धुंद रवी)   संयोजक 18
सप्रेम नमस्कार-प्रवेशिका ११- (साधना)  संयोजक 3
सप्रेम नमस्कार-प्रवेशिका २० ब- (साजिरा)   संयोजक 39
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका ६ब (बासुरी)   संयोजक 22
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका १५ ब (मी_आर्या)   संयोजक 12
सप्रेम नमस्कार - प्रवेशिका ६अ (बासुरी)   संयोजक 23
सप्रेम नमस्कार-प्रवेशिका १२- (स्नेह वंदना)   संयोजक 15

Pages


संयोजक मंडळ

संयोजक मंडळ : अमृता, बस्के, चिन्नु, रैना, सायलीमी, सायो, सिंडरेला, सीमा
स्पर्धांसाठी परीक्षक म्हणून स्वाती_आंबोळे यांनी काम केलं.