सुचना: डावीकडील रकान्यांत रोमन लिपीत लिहा. म्हणजे रोमनमध्ये लिहिलेला मजकूर आपोआप देवनागरीत उजवीकडील रकान्यांत दिसेल.
लिखाण संपल्यावर copy message इथे टिचकी मारल्यावर हि खिडकी बंद होईल आणि लिखाण आपोआप खालील खिडकीत दिसेल
 
देवनागरीत लिहिण्यासाठी मदत