Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
gauZI paDvyaa saMbaMQaI gaaNaM ...

Hitguj » Looking for » भाषा, साहित्य, संगीत, करमणूक » Kavita aani Gaani » gauZI paDvyaa saMbaMQaI gaaNaM « Previous Next »

Svsameer
Monday, March 07, 2005 - 10:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuNaalaa gauZI paDvyaa saMbaMQaI kahI gaaNaI maahIt Aahot kaÆ Asalyaasa Ìpyaa [qao laIha

Svsameer
Tuesday, March 22, 2005 - 10:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜNaalaaca maahIt naahI ka ??

Shubhashish_h
Wednesday, December 21, 2005 - 6:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

गुढी नभात उंचवू, गुढी नभात उंचवू
हे गीत आत्ता माझ्याकडे नाहीये पण मी मिळवुन पोस्ट करेन आणखीही काही गाणी मिळतात का ते पाहते पण सध्यातरी मला हे एकच आठवतय.

मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators