Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Mangalagauriche Khel

Hitguj » Looking for » Religion » Mangalagauriche Khel « Previous Next »

Alpu
Wednesday, August 04, 2004 - 3:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ya shrawanat mi ani mazya maitrini milun mangalagaurichi puja karanar ahot ani jagaran hi. amhala fugadi ,zimma ani ekdon ajun khel sodale tar bakiche athavat nahit kinva athavale tar tyanchi gani athavat nahit.
kuni mala mangalagauriche khel ani tyachi gani deu shakel ka?

Paragkan
Wednesday, August 04, 2004 - 7:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Smk laa vichaar .. :-)

Smk
Thursday, August 05, 2004 - 7:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pkyaa

Alpu [qao paihlaMsa kaÆ

http://victorian.fortunecity.com/stoker/800/mangalaagaur.htm

Radha_t
Friday, August 06, 2004 - 6:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

font konata aahe mala neet wachata yet nahiye

Alpu
Friday, August 06, 2004 - 10:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malahi vachata yet nahiye

Milindaa
Friday, August 06, 2004 - 12:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ilaihta yaotMya AaiNa vaacata yaot naahI Æ eokavaM to navalaMca

faÐT yaoqaUna Gyaa
našduinayaa


Arati_halbe
Monday, August 09, 2004 - 4:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tI f> " ilaKI " Asaola " pZI " nasaola² ~D

Arun
Tuesday, August 10, 2004 - 3:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maMgaLagaÝrIcao KoL yaavarIla ek laoKÊ laÜksa<aa cyaa 31 jaulaO cyaa caturMga purvaNaI maQyao ...

http://www.loksatta.com/daily/20040731/ch10.htm

Shubhashish_h
Friday, December 23, 2005 - 9:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मंगळगौरीच्या खेळांवरचं एक पुस्तक मी परवाच पाहेलय. छान आहे. फोटो वगैरेपण आहेत त्यामध्ये. त्याचं नावच मुळी मंगळागौरीचे खेळ असं आहे.

Aas
Monday, August 04, 2008 - 6:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ईथे कोणाला पुण्यातील मंगळगौरी ग्रुप्सची माहिती आहे का?

Moderator_10
Monday, August 04, 2008 - 11:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

हे सदर खालील ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.
http://www.maayboli.com/node/2920

मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८ 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions