Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
ईलाही जमादार

Hitguj » Language and Literature » पद्य » ईलाही जमादार « Previous Next »

Aksharkinara
Sunday, March 06, 2005 - 3:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

šlaahI jamaadar yaaMcyaa BaavanaaMcaI vaad\Lo yaa gajala saMga`hatIla naIvaD\k gajala

Aksharkinara
Sunday, March 06, 2005 - 4:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageAksharkinara
Sunday, March 06, 2005 - 4:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageAksharkinara
Sunday, March 06, 2005 - 4:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageAksharkinara
Sunday, March 06, 2005 - 4:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageKshipra
Monday, March 07, 2005 - 12:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaKmaa AXyaa saugaMQaI vhavyaat kaLjaalaa
vaar jyaanao kravaa tÜ maÜgara Asaavaa

‘ek jaKma saugaMQaI’


Swapnil_deshi
Monday, January 16, 2006 - 1:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

वाचलेली ऐकलेली माणसे गेली कुठे
पुस्तकातून पाहिलेली माणसे गेली कुठे
रोज अत्याचार होतो आरशावरती आता
आरशाला भावलेली माणसे गेली कुठे

अंदाज आरशाचा वाटे खरा असावा
बहुतेक माणसाचा तो चेहरा असावा

काठावरी उतरली स्वप्ने तहानलेली
डोळ्यात वेदनेचा माझ्या झरा असावा

जखमा कशा सुगंधी झाल्यात काळजाला
केलेत वार ज्याने तो मोगरा असावा

माथ्यावरी नभाचे ओझे सदा ईलाही
दाही दिशा कशाच्या हा पिन्जरा असावा


Madhu_rasik
Wednesday, April 05, 2006 - 2:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KONI ILAHI SARANCHYA "SAKHAYE" MADHLYA KAVITA VACHLYA AAHET KA? PHARACH SUNDAR AAHET.

Priyasathi
Tuesday, April 11, 2006 - 2:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

इलाही जमादाराना माझा नमस्कार...Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators