Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
हेमा लेले

Hitguj » Language and Literature » पद्य » हेमा लेले « Previous Next »

Maitar
Monday, March 17, 2003 - 3:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hema Lele ncha ' Kshan Astitvaache' ha kaavyasngaraha kunaalaa aavadalaa kaa ?
Malaa chhaan vaatalaa.
Ekaa stree che mukta manogat,vegvegalyaa vayaatale...anubhavsidhha tasech swayamsiddha dekheel..!
Ek anokhaa pravaas aapalya dolyansamor ghadat jaato..!
Tya ekadaa aamachya shaalet aalyaa hotyaa, adhyaksha mhanoon..ekadam prasanna vyaktimatva vaatale..aso.
Ekada vaachun baghanyaa sarakhaa aahe sangraha..!Dharmadhikari
Monday, March 17, 2003 - 4:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ek anokhaa pravaas .....?

anokhaa mhanaje kay?

Bee
Tuesday, March 18, 2003 - 3:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


AnaÜKa mhNajao kQaIhI na paihlaolaa ... AnaÜLKI .. Ôar Ôar vaogaLa.. AXyaa kahI Aqaa-nao Gao²


Ja_wadekar
Wednesday, March 19, 2003 - 7:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maOtrÊ %yaa kivata saMga`hatlyaa kahI kivata [qao Tak naa.

Maitar
Wednesday, March 19, 2003 - 5:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho Kroca ivasarlaÜ bar ka ²
p`ya%na krtÜ puZ\cyaavaoLI..²


Ja_wadekar
Tuesday, March 25, 2003 - 7:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

lavakr Tak. AamhI vaaT baGatÜ Aaho

Rajanishj
Thursday, November 11, 2004 - 10:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hema lele yancha chimangani karyakram far sunder aahe.
kuni pahila ka?


Zaad
Wednesday, November 24, 2004 - 10:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hema lele he nav mi prathamach aikat(wachat )aahe...tyanchya kavita(..kavitach lihitat na tya??) kunitari plz post karel kai?Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators