Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Shree Datta Mandir Nrusinhawadi

Hitguj » Religion » Shree Datta Mandir Nrusinhawadi « Previous Next »

Gajanan1
Monday, September 26, 2005 - 5:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

This is Shree Datta Mandir Nrusinhawadi.Dattaguru

Moodi
Monday, September 26, 2005 - 8:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaunaI AazvaNa tajaI kolaIt gajaanana tumhI. ÌYNaocaa tÜ AqaaMga p`vaah Ê maMidratIla tojasvaIta Ana tÜ ivastINa- GaaT Ana yaasavao GaDlaolao caafL Ana sajjanagaDacao dXa-na. ek~ saMgama.

Mjwatharkar
Friday, September 30, 2005 - 3:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

rajaaiQaraja EaI sad\gauÉraja d<araja maharaja ......
AvaQaut icaMtna EaIgauÉdova d<a


Sps
Tuesday, February 14, 2006 - 2:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

तु गुरुबन्धु मातापिता तु अम्चि इ देश्तवता
तु सर्वदा रक्शिता अपादि आम्हुते

Ankushsjoshi
Wednesday, February 15, 2006 - 1:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ओम सोऽहम दत्त दिगाम्बरम चित्तम प्रनत लेष नाशाय दत्तात्रय नमोस्तुते नमो नमाह्//

Swapnil_khole
Monday, March 06, 2006 - 10:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

फ़ार फ़ार बरे वाटले दर्शन घेऊन.
आभारी आहे.


Shreeya
Thursday, May 25, 2006 - 6:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

श्रींच्या दर्शनाची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद!
खूप वर्षानी योग आला परत दर्शनाचा!


Gajanan1
Sunday, July 02, 2006 - 12:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

औदुम्बराच्या वृक्षातळी
बैसला तापशी
महाबळी
अवतारपुरुष
चन्द्रमौळी
माझी वान्छा पुरवील
दत्तगुरू..दत्तगुरू..दत्तगुरू..


Prashantnk
Sunday, July 23, 2006 - 1:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

//दिंगबरा दिंगबरा श्रीपाद वल्लभ दिंगबरा//

Nakshatra
Monday, September 04, 2006 - 1:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कोणाला दत्ताचे श्लोक, स्तोत्र, आरत्या माहिती आहेत का? इथे देवू शकाल का? मी बरेच दिवसापासून शोधत आहे.

Moodi
Monday, September 04, 2006 - 1:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

नक्षत्रा इथे बघ जोगळेकरांची साईट.

http://www.joglekar.com/joglekarfamily/Spiritual/Spiritual.asp

या साईटवर तुला आरती आणि स्तोत्रे ऐकता येतील.

स्तोत्रे आहेत माझ्याकडे पण तुला केव्हा हवीत? मी इथे लिहेन काही.

Nakshatra
Monday, September 04, 2006 - 6:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks moodi मला कधीही चालतील. मला दत्ताचे स्मरण करायला सान्गितले आहे. काही वाईट गोष्टी घडत आहेत सध्या म्हणून.

Moodi
Tuesday, September 05, 2006 - 12:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

नक्षत्रा इथेच काही स्तोत्रे देतेय. कारण इथे श्री दत्तमंदिराचाच बीबी उघडला गेलाय.

|| ओम श्री गुरुदेवदत्त नम ||

श्रीगणेशायनम | श्री गुरुवे नमः | ध्यानम | जटाधरं पांडुरंगं शूलहस्त कृपानिधीम | सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे || १ ||

अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमंत्रस्य | भगवान्नारदऋषिः | अनुष्टुप छंदः |
श्री दताः परमात्मा देवता | श्री दत्तप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः | जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे | भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते || १ ||

जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च | दिगंबर दयामूर्ते दत्तात्रेय नमोस्तुऽते || २ ||

कर्पूरकांतिदेहाय ब्रम्हमूर्तीधरायच | वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमो. || ३ ||

र्‍हस्वदीर्घकृशस्थूलनामगोत्रविवर्जित | पंचभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमो. || ४ ||

यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरुपधराय च्| यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमो. || ५ ||

आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णूरंते देवः सदाशिवः | मूर्तीत्रयस्वरुपाय दत्तात्रेय नमो. || 6 ||

भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे | जितेंद्रियजितज्ञाय दत्तात्रेय नमो. || ७ ||

दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च | सदोदितपरब्रह्म दत्तात्रेय नमो. || ८ ||

जंबुद्वीपमहाक्षेत्र मातापूरनिवासिने | जयमान सतां देव दत्तात्रेय नमो. || ९ ||

भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेमभयं करे | नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमो. || १० ||

ब्रम्हज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले | प्रज्ञानबोधाय दत्तात्रेय नमो. || ११ ||

अवधूत सदानंद परब्रह्मस्वरूपिणे | विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमो. || १२ ||

सत्यरूप सदाचार सत्यधर्मपरायण | सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमो. || १३ ||

शूलहस्त गदापाणे वनमालासुकंधर | यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन दत्तात्रेय नमो. || १४ ||

क्षराक्षरस्वरुपाय परात्पराय च | दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तत्रेय नमो. || १५ ||

दत्ताविद्याढलक्ष्मीश दत्तस्वात्मस्वरूपिणे | गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमो. || १६ ||

शत्रुनाशकरं स्त्रोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकम | सर्वपापं शमं याति दत्तात्रेय नमो. || १७ ||

इदं स्त्रोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकम | दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकिर्तितम || १८ ||

|| इति श्रीदत्तात्रेयस्त्रोत्रं संपूर्णम ||


Nakshatra
Wednesday, September 06, 2006 - 3:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks a lot Moodi. I will definitely use it.

Vijaykumar
Monday, October 09, 2006 - 5:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

गुरुब्रम्हा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्र्वर्:
गुरु:साक्षात परब्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नम्:


Susila_gopane
Tuesday, February 06, 2007 - 2:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi i m new to this page i would love to convese in marathi

Susila_gopane
Tuesday, February 06, 2007 - 2:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

looks like this site not as active as i thought

Anilbhai
Tuesday, February 06, 2007 - 2:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

आव जरा म्हराटितुन बोला की वाईच. आनि हा बी. बी. आक्टिव नसाला म्हुन काय झाल, आन्खी बी. बी. हायत की. फ़िरत रवा ह्या साईट वर. :-)

Itgirl
Friday, July 06, 2007 - 3:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

सुप्रभात मन्डळी...व्वा, छानच वाटले, सकाळीच आज इथे आले आणि सर्वात आधी श्री दत्तगुरुन्च्या दर्शनाचा लाभ मिळाला..
अजून या ठिकाणी जायचा योग आलेला नाही, पाहू कधी श्री गुरून्च्या मनात येते ते.


Chchotu
Monday, October 29, 2007 - 9:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

सुदुपार मंडळी,
मी नरसोबाच्या वाडीचा रहिवाशी.
कुणी इकडे येण्याच्या बेतात असाल तर मला जरुर कळवा.
श्री गुरुदेव दत्त.


चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators