Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
दाण्याची आमटी

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » आमटी / डाळ » दाण्याची आमटी « Previous Next »

Rasikyash (Rasikyash)
Tuesday, January 22, 2002 - 4:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


malaa itLacaI AaiNa XaoMgadaNyaacaI AamaTI kXaI krayacaI to kuNaI saaMgaNaar kaÆ maaJyaa ÌtI p`maaNao maI itL vaa XaoMgadaNao ek tasaBar paNyat iBajaayalaa GaalatÜ AaiNa naMtr %yaalaa mixer maQauna barIk kaQauna GaotÜ. %yaat maga naohmaIp`maaNao ÔÜDnaIcao saaih%ya GaalatÜ. AXaIca Asato ka AamaTIÆ


Asawari (Asawari)
Tuesday, January 22, 2002 - 5:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Rasikayash he ghe danyachee amteechee paddhat
hee amtee upasala chalte) mee kadhee hyaat tilache koot ghatale nahiye.

bhajlelya danyache koot panyaat mix karayche agdee ghatta nako thodese patal chalte. tyaat, tikhat meeth ghlayahce ani chinchecha kol ani gool ghalava. Tupa jiryachee fodnee karaychee (halad ghalayachee nahee)ani tyaat he mishran ghalayche ani changlee ukalee anayachee. Tyaat varun kothimbeer ghalaychee.
Amhee gharee ashya paddhateene danyaachee amatee karto. varyachya tandula barobar chaan lagte hee amtee.

Mrsbarve
Wednesday, May 29, 2002 - 3:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Danyachya aamtichi aankhi ek kruti:
kachhe shengdane(na bhajalele),ek don hirvya mirachay mixiwar panighalun watun chya.tup jiryachya fodanit mix kara,have tevadhe dat/patal asudya,tyapramane aamtit paani ghala.mith ,sakhar ghala,kothimbir chirun ghala.aani ukala.sundarch hote hi aamati.

Seema_
Wednesday, August 10, 2005 - 2:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

तुपाची फ़ोडनी करावी जीरे आणि कडिपत्ता घालुन त्यात हिरव्या मिरच्या २ आमसुले घालावेत भाजलेल्या शेंगदान्याचा अगदी भरड ( हे must आहे ) कुट करावा. आता फ़ोडणीत कुट घालावा mix केल्यावर साखर मीठ चविप्रमाणे घालावे साधारन पातळ होइल इतपत पाणी घालावे. उकळी आणावी नन्तर वरुन कोथींबीर घातली की आमटी तयार
मी बरेच वेळा ला तिखट ( मसाल्याचे नव्हे ) ते घालते. खूप छान होते तशीही


Moodi
Wednesday, August 10, 2005 - 2:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

सीमा पण उपासाला कढीपत्ता नाही चालणार ग.कारण आपण भगरी बरोबर (वर्‍याचे तांदुळ) खातो ना कधी तरी.पण कृती मात्र सुरेख

Itsme
Thursday, August 11, 2005 - 3:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

दाण्याच्या आमटीत आमसुले न घालता ताक घातले, पाण्याचे प्रमाण थोडे कमी करुन, तरी चालते. छान चव येते.

Dineshvs
Thursday, August 11, 2005 - 3:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

हा प्रकार मी केला होता. जे क्रंची पीनट बटर मिळते ना. त्यात गरम पाणी घालुन ढवळलं आणि बाकीचे सामान (खोबरे, मिरची, कोकम, काकडी) घालुन शेंगदाण्याची आमटी केली होती. छान लागली. तुम्ही पण बघा करुन.

Nalini
Wednesday, March 08, 2006 - 5:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

शेंगदाण्याची आमटी: एक वाटी शेंगदाणे, ४ हिरव्या मिरच्या,कोथिंबीर, २ लसुण पाकळ्या, चवी पुरते मिठ आणि फोडणीकरता तेल, जिरे, मोहरी, हळद, कढीपत्ता.
शेंगदाणे मंद आचेवर खरपुस भाजुन त्याची साले काढुन टाकायची. मिक्सरमध्ये शेंगदाणे, मिठ, मिरची, कोथिंबीर पाणी घालुन बारीक वाटुन घ्यायचे. कढईत किंवा पातेलित तेल गरम करुन त्यात मोहरी, जिरे, हळद, लसुण बारिक चिरुन्/ ठेचुन, कढिपत्ता यांची अनुक्रमे फोडणी द्यायची. त्यात मिक्सरमधले वाटण घालायचे. पाण्याचे प्रमाण घट्ट पातळ पाहुन ठरवायचे. चांगले उकळू द्यायचे.
ही आमटी भातासोबत, चपाति, ज्वारीची भाकर, तसेच बाजरीच्या शिळ्या भाकरीसोबत छान लागते. सोबत भाजलेला पापड.

उपवासासाठी करायची असेल तर फोडणीसाठी तुप वापरावे. जिरे आणि कोथिंबीर चालत असेल तर तेही वापरावे. मी उपवासासाठी करते तेव्हा फक्त शेंगदाणे, मिठ आणि मिरची वापरते.


चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators