Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
ताकाची कढी

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » कढी » ताकाची कढी « Previous Next »

Asawari (Asawari)
Tuesday, November 06, 2001 - 5:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Rasikyash: Are taak kartana andhee dahee changle ghusalun ghyayche raveene, ani mag andajane panee ghalayche. Ekadam sarva panee nahee ghalyche thode ghalun ghusalayache ani jar taree jar taak khup ghatta vatale tar mag ani thode panee ghaal.

(Bhartaat thandeemadhye ek ratrabhar lagel dudh virjun tyache dahee vayayla. Dudh virajatana nehemee te thodese komat karun tyaat dahee ghalayche ani changle dhavalayache)

Kadheela khup ambat taak lagte ase nahee.
Tyanantar takala daleeche peeth lav mhanje thode dlaeech peeth ghaal. Tyaat meeth, sakhar, alyachee paste andajane ghaal. (taak ambat asel tar sakhar jyasta lagte) Alyachee paste ek chmacha bhar khup zaalee, hyane kadheela thoda tikhatpana yeil. He sarva mix kar.

He zaale kee mag kadhaimadhye sajuk tupachee phodanee garam kar. taaple kee tyaat jeere, hing ani halad, kadhipattyachee paane ghaal. Kakadee ase tar kadeeche pan chote tukade ghaal. (This is optional) Ani te thode mau zale kee mag tyaat var pramane tayaar kelele taak ghaal. Ani ukalee alee kee zaalee kadhee tayaar.

Prajaktad
Thursday, February 05, 2004 - 12:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kunala bhajyachi kadhi chi recipe mahit aahe ka?

Abhishruti
Friday, February 20, 2004 - 5:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kZIlaa jaast ]kLI yao] VayacaI naahIÊ naahItr tak ÔaTt³ÔuTt´ AaiNa kZI caÜqaapaNaI hÜto.
hIca kZI kcCI pwtInao krayacaI Asaola tr %yaat fÜDNaImaQao hLd na GaalataÊ lavanga AaNaI dalaicanaI GaalaayacaIÊ vaÉna qaÜDI kÜiqambaIr icaÉna GaalaayacaI.


Dineshvs
Saturday, July 23, 2005 - 2:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कढीगोळ्यांची कृति अशी

काबुली चणे भिजवुन रवाळ वाटुन घ्यावेत. त्यात वाटतानाच लसुण व मिरचि घालावी. मीठ घालावे. पाणी शक्यतोवर वापरु नये. मग हलक्या हाताने गोळे करुन तळुन घ्यावेत. (याचे कच्चे पीठच त्यादिवशी पाहुण्यानी खाल्ले) विरघळतील असे वाटले तर त्यात थोडी कणीक घालावी.
अर्धा किलो दहि घुसळुन घ्यावे. त्याला हिरवी मिरची वाटुन लावावी. थोडेसे तांदळाचे नाहीतर मक्याचे पीठ लावावे. चवीप्रमाणे मीठ व साखर घालावी.
एका बटाट्याच्या पातळ चकत्या करुन त्या सोनेरी रंगावर तळुन घ्यावा. एक कांदा ऊभा पातळ चिरुन तोहि सोनेरी रंगावर तळुन घ्यावा. मग मिरीदाणे थोडेसे ठेचुन घ्यावेत व फ़ोडणीत ते दाणे व दालचिनीचे तुकडे घालावेत. त्यावर ताक घालावे व ढवळुन मंद आचेवर शिजवावे. ऊकळु नये. कांदे बटाटे घालावेत. पिठाचा कच्चट वास गेला कि ऊतरावे.
थोडे निवल्यावर आयत्यावेळी गोळे अलगद घालावेत. कढी परत गरम करु नये.Post edited by moderator 7 to remove unrelated contents

Prajaktad
Monday, August 22, 2005 - 2:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

माझ्या सासुबाईंचि क्रुति

आदल्य दिवशी समप्रमाणात हरबरा दाल आनि मुग दाल भिजत घालावि..सकाली उपसुन
पाणि न घालता भरड वाटावि...वाटतानाच थोडे आले,मिरच्य,जिरे,कढिपत्ता(२ते३ पाने)घालावे..

दह्यात डालिचे पिठ कालवुन घुसळुन घ्यावे....फोडनित आले- मिर्चि पेस्ट कढिपत्ता टाकुन गस सिम करावा, मग त्यावर घुसळेले दहि टाकावे.
वरुन पाणि घालुन उकळु द्यावि

५,७ मिनिटानि गस मोठा करुन चंगाले उकळु द्यावे...खुप उकळ्या फुटल्या कि मग वरिल डाळिच्या वाटनाचे गोळे करुन कढित सोडावे...आच मोठि असु द्यावि नाहितर गोले फुटतात....१० मिनिट बिल्कुल धवळु नये...मग कढि धवळुन घ्यावि आत थोड्या कमि आचेवर गोळे शिजु द्यावे.
सगळ्यात शेवटि मिठ टाकुन धवळावे.

डालिच्या
मिश्रनात हि मिठ घालायला विसरु नये


Amayach
Monday, August 22, 2005 - 5:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nagpurkade kadhi golya war phodniche tikhat gheun khatat.. masta lagata... jarur khaun paha

Bage
Monday, August 22, 2005 - 8:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Dineshchi recipe 'kadhi golyanchya ' section madhe aslyas jaast upyukta tharel.

Nika
Wednesday, September 28, 2005 - 4:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

हि एक साधी सरळ ताकाची कढी आहे, ट्राय करुन बघा नक्किच आवडेल..

दह्याच्या दुकानात ताख़ मिळतेc, नाहितर
घरी हि करु शकतो ताकामधे हळद
व जरासा चन्याच पिठ घालु चांगलच घुसळुन घ्यायच.

फ़ोडणी सठी...

लसुन, जिरे, ४ हिरव्या मिर्च्या, कोथिंबिर
हे सगळं एकत्र मिक्सर मधे वाटुन घ्यायचे,

तेला मधे मोहोरी, कडी पत्ता, हिंग व वाटन घालुन चांगले परतुन घ्यायचे
आणि मग तयार केलेले ताक त्या फ़ोडनी मधे टाकायचे, एक उखळी आल्यावर गॅस बंद करवा,

चन्याच्या पिठामुळे ताकाला जरासा
घट्ट पण येतो पण जास्त घट्टा हि नको हा..

त्याचे प्रमाण २ ग्लास साठी २ T spoon
अस घ्यावा.

करुन पहा एकदा, नुसती प्यायलाही छान लागते...Anjalisavio
Wednesday, September 28, 2005 - 5:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

नीका, प्राजक्ता कढी ऊकळली तर फ़ुटणार नाही का?

Nika
Wednesday, September 28, 2005 - 5:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

अंजु म्हणुनच ताका मधे आधि जरास चन्याचं पिठ घालुन घुसळुन घे,
मग नाहि फुटणार... बघ करुन आणि नक्कि
सांग


Prajaktad
Wednesday, September 28, 2005 - 4:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tsa inakanao ]<ar idlaca Aahoca
ima kiZ ikMvaa kiZ gaÜLo dÜinh krtanaa Agaid XaovaiT imaz Takto..imaz XaovaiT Taklao ik kiZ fuTt naaih.


Sayonara
Thursday, October 13, 2005 - 7:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI hllaI kZImaQyao ]kLtanaaca 2Ê3 lavaMgaa AaiNa ek dalaicanaIcaI kaDIÊ2Ê3 maoqaIcao daNao AaiNa gauL Gaalato. fÜDNaIt AgadI icamaTIpoxaahI kmaI hLd Gaalato. gaujaraqaI kZI AXaIca Asato kaMÆ

Punyanagarikar
Thursday, October 13, 2005 - 12:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

नाही ग सायो. गुजराती कढी ला बहुतेक वेळा तुपात जिर्‍याची फ़ोडणी देतात. कधि कधि लाल सुक्कि मिरची पण घालतात फ़ोडणित.

आणि हो, ताक जरा आंबट असावं लागतं. गुळाच्या खड्या असतो बरोबर चवीला.


Sayonara
Thursday, October 13, 2005 - 1:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

पण तुपात जिर्‍याची फोडणी तर आपणही देतो मराठी पद्धतीच्या कढीला.

Punyanagarikar
Thursday, October 13, 2005 - 3:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

अग मग गुजराती कढी पण तुप जिर्‍याची असू नये अस थोडिच आहे
jokes apart,

Manuswini
Friday, February 10, 2006 - 3:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

आणखी एक ताकाची कढी, try it, it tasts good, its not gujarati kadhe but kokanee style kadhee

रोजच style ताक करायच पण आम्ही बिलकुल बेसन टाकत नाही, घुसळून ठेवून द्यायच बाजूला,(आंबट ताक पाहिजे)

ओला खवलेला नारळ, हिरव्या मिरच्या, जिरे, एखादी पाकळी लसूण्(ज्यास्त नको नाहीतर वास येतो),थोडस आले हे सगळे वाटून घ्यायचे,
तूपाची फोडणी करून gas एकदम मद ठेवायचा, लंवग दोन्-तीन,कढीपत्ता,मोहरी टाकून वरिल वाटण टाकून बेतास पाणी टाकून शिजवा, कोथींबीर घालायची, आणि मग gas कमी करून मग ताक घालायचे. उकळी काढायची नाही. शेवटी मीठ घालून उतरायची.

गरम भाताबरोबर, किंवा दुसर्या दिवशी मस्त लागते.
आम्ही रात्रभर बाहेर सुद्धा ठेवतो.
पहिजे असेल तेव्हा गरम पाण्याच्या परातीत कढेचा तांब्या ठेवून कढी गरम करायची


Chandrika
Thursday, March 09, 2006 - 2:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

एक वेगळी कढीचि रेसीपी

१ आम्बा (पील आणी कुस्कर्लेला)
२ वाट्या दही
५-६ हिरव्या मिरच्या
२ टी स्पून तान्दुल पीठ
७-८ कढी पत्ते
१" आल्याचा तुकडा
हे सगळे मिक्सर मधुन काढा
छान फोडणी करा--मोहरी, हळद, हिन्ग, मेथी, कढि पत्ता, एक लल मिरची घालुन. मग त्यात हे वाटलेले मिश्रण घाला. मीठ घाला आणी गरम करा.. ऊकळु नका. खूप छान लागते ही कढी


Chandrika
Thursday, March 09, 2006 - 2:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sorry.. thodese jeere ani khobara pan ghala blend karathana..

Moodi
Monday, June 19, 2006 - 9:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

दिनेश वर कढीच्या कृतीत तुम्ही बेसना ऐवजी तांदुळ किंवा मक्याचे पीठ लावायला सांगीतलय. मला ते आवडले, करुन बघते. अहो इथे बेसन कधी कधी एवढे खराब लागते चवीला की एकदा कढी फुटली( मी दह्यात आधी फक्त बेसन अन पाणी घालुन फेटले, फोडणीत हि. मिर्ची जीरे अन नंतर किसलेले आले असे घालुन उकळवले) अन अगदी शेवटी चवीपुरती साखर अन मीठ टाकले तरी फुटली.

दुसर्‍या वेळेस बेसनाची चव अगदी खवट अन विचीत्र लागली. पण आता पर्याय मिळाला.

पण या दुसर्‍या पीठांनी चवीत फरक पडतो का?Dineshvs
Monday, June 19, 2006 - 4:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

तांदळाच्या पिठाचा मुख्य फायदा म्हणजे कढी पांढरी राहते. या पिठाच्या गुठळ्या होत नाहीत आणि ते लवकर शिजते. शिवाय बेसन कधीकधी कडु निघते ते वेगळेच.
चवीत मला तरी फरक जाणवला नाही.


Bee
Tuesday, June 20, 2006 - 6:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कदाचित दही चांगले नसेल मूडी. तू घरीच विरजण लावतेस का?

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators