Tyaachi Chittar Katha (Kavita ???)
AsamiGulmoharmadhil kahi kavitanache swair sankalan karoon me tya eka sutramadhe jodayacha kshinsa praytna kela ahey.
Sutra ayushyache ghetlyamule gulmoharvaril baryachsha sundar kavitancha ullekhhi karta aala nahi yabaddal kshamasva.
Kahi kavita thodyasha out-of-context banvavya laglya, tyabaddalhi kshamasva.Te vayach tasa asate.

Dosh tyacha navta.

Dosh heechahi navta.

Dosh teechahi navta.

Dosh asala tar tyanchya vayacha hota.

Tyanchya vedya vayacha hota.

Tyanchya khulya bhavnancha hota.Bhavananche Dohi, Manushya tarang

Manushyachi Ang, Bhavnanche

Asach kahisa tyanchya babtit zalele hote.To lahan hota. Mastikhor hota.

Shalet ekta janyaevdha tyache vay hote

Ni Baba ragavale ki Aaichya padaraad lapoon

rahanyaevadhehi tyachech vay hote.

Dhaktya bahinishi khelayache te vay hote.

Teela chidvayache te say hote.

Ajoonhi tyala teeche shabda aathavat asateel

"aiila naav sangin" (Kaarta) pahiles na diwas bhar cricket chi match

 teen teen da replay madhey azhar cha catch

 mug atta tari dey na, remote mazhya kadey

 ki bashnaar ahes asach, ratra bhar TV pudhey

 dilela moracha pees, parat sangatey magin

 ani saral jaun atta, aiila naav sangin baslya baslya sodtos hukum, chaha ki coffee

 aaj nahi aiknaar kahi, kar mala maafi

 me kaam sangitla ki abhyas bara asto

 ani meenu cha saikalchi, chain lavat basto

 madhuri cha poster tuzha, dara baher tangin

 ani saral jaun atta, aiila naav sangin chotti me ahey na, mhanun kartos dadagiri

 ladi godi lavtois atta, kelyavar panipuri

 milnaar nahi khichadi, alya shivay aii

 compass parat visarlas na, kiti ti ghai

 puslis parat rangoli, tar matra thambin

 ani saral jaun atta, aiila naav sanginAtta to mothha zala hota. Premaat padnyaevadha.

Pun Prem veda asate.

Khara tar te kay asate te konala tari kalalay ka ?

Teechya bhovati asanyane to dhund zala hota.

Teechya vagnyacha vedh ghyaycha praytna karat hota

Teechya manatalya vicharana bhetayacha praytna

Nakalt teechya manashi ghet hota to bhet (Kaarta) kasa ahes tu, var malach yeun vichaar

 karun ola chim.ba, udaav parat tushar

 gulabacha phul laav, kes moklay soad

 jaun bus gholkyat, tula pahaichi lavun khod baghun mazhya kadey, kaanaat maitrinichya bol

 nazar milata nazarela, mug shodh sandalcha sole

 mala phakta, sodun bol, sagalyanshi mojun

 kur ghasa korda, parat sarbat ekda paajun ala kay manaat, madhech yeun bus shejari

 hasashil ka ekda punha, karun jagala abhari

 kuthey kay zhala, asa aaw anun bugh

 me valalo bolaila ki, uthun ja mug boltat char chaugha, tey bolun atta zhal.a

 bolaicha phakta tuzhashich, rahun parat gela

 sodavtanna sutayna, premachya bhashecha kod.a

 bhav dolyatley chachpadtai, ajun mun ved.aMitra sagle tyala sangat hote. Samjavat hote.

Confront karayache tar lavkar kar. Asa manat theu nakos.

Saglya "Mitrani sangitale hote" (Kaarta) heech vel milali ka premaaat padaila

 nimitta eka bheticha nakotey ghadaila arrey teen varsha hoti na te tuzhya barobar

 vatla nahi techya baddal kadech kahi agodar

 mug kaalach kay ghadla, agdi jaga vegla

 haravlya sarkha vattai ka, milun tula sagla premachya goshti karnaryanvar, tu haslas

 mug aata ka tila hruday deun baslas

 atta bus diwas bhar ticha vichar karat

 athav techya dolyat tey kay disla parat kahich badal nahi hey kunala sangtos

 ja paha tila, asa jeev ka tangatos

 techa manaathi asail chahul navi laagat

 dolay techey pan astil tuzhi saath maagat pudhey kay honar, dhaddhadtoi na jeev

 baghel te premanay, ki karel te keev

 kunihi dhadas karava evdhi ahey te dekhni

 velchya veli ghal mhanun premachi maagniTeechya Maitrini cheshta karat hotya

Visheshtah hee tar farach "Cheshta" (Roopa) karat hotee aaj tuzya DoLyat vaachale

 mee kahi vegaLech bhav

 ann tuzya vahichya magachya paanavar

 maze shambharada lihilele naav tuzya cheheryavarache hasu

 kahi sangoo pahat hote

 manatale gupit oThanvarach

 thabakun rahat hote 'tula kahitari sangayachay'

 mhaNun rastyat thambavales mala

 paN shevaTparyant tuzya tondun

 ek shabdahi nahi aala mazi maitriN aavaDali mhaNun

 maza mitra tu zalas

 tila paTavata paTavata

 mazyach premat nahi na paDalas???Pun teela kahi kalat hote ka ?

Teechya manatalya bhavnancha te thaang gheu shakat navti.

Shevati teene haat tekle aapalya manapudhe Ni chakka mhanali

"Jenva tee mhanali Tu kuthla

Khara sangayacha tar tenvach to ayushyatoon uthla"

Kay sangoo ? (Ajjuka) tuze maze nate kadhich vicharu nakos

 shabdanchya guntyamadhe mala aDakavu nakos man komejatana tu havasa vaTatos

 jeev ghusmaTatana mi tuzyakaDe yete

 mazya yenyajaNyacha artha lavu nakos mazya manatali pakshyanchi boli oLakhatos

 tya gaNyavar mihi umajun haste

 mazya umajaNyala aakar deu nakos varyachya zotasarkha behosh jagatos

 tuzya sahavasat mihi bhan visarate

 mazya dhund hoNyala prem mhaNu nakosPun teelahi kuthe tari te sagle khupat hota.

Aapan priyakarach nahitar ek mitrahi gamavalay

yaache shalya teelahi janavat hoti.

Pun ya prakaranacha shevat kuthetari karayalach hava hota.

Payatla bochta kaata kadhayalach hava hota.

Mug bhale tyat maitricha bali gela tari behattar.

"Akher" (Peshwa) hi vayclach havi shant bas mazya

 jawal kahi bolu nakos

 shabdanche jale

 ajj tari taku nakos nusta hat dhar

 ani halkech firaw

 mayal oth...

 bhijude kada

 mazya sathi aaj akher ahe

 yeude hundaka

 tuzya khraj

 shdjala..maza pancham

 aaj sampato ahe me wahat rahin

 tuzya diwelaganila

 pashchimecha wara houn

 tulashicha diwa

 kinwa tichya manjirya houn tu asa udas ka

 bagh tech chandane ahe

 chandrala khale

 ani tasech attar

 mazya ushala ahe mag yeu me???

 maza sahawas mhanun

 he attar jap

 kadhi alach durgandha

 tar hrudyachi kupi

 ughadun surya bagh ajj bolawat nahi mala

 fakt niropache

 ashru ahet

 ekda kesatun hat firwat

 mazya chatiwar

 mansokt rad me yete ....To kolmadala hota

Purta hirmusala hota

Aapan pratek goshtila ushir (Freak) ka karto

Hech tyala kalat navte april cha eka dupari

 parikshela nighnya aadhi,

 devasamor haat jodun ubha hoto,

 tevha dahi saakhar hatavar det

 mazhya kadey baghun mhanali hotis,

 'kahi kalgi karu nakos, agdi chaan jael paper me sangatena'

 tevha tula tula sangitla pahijay hota,

 tuzhya tya shabdanni kiti bara vattla hota..

 pan to kshan tasach nighun gela...

 atta parat tashi chuk kadhi karnar nahi

 kadhi kunala kahi sangavasa vatla manapasun

 tar tey sangitlya shivai, rahanar nahi...Heene khup pryatna kele hote

To vruksh Ani tee lata asanyaavaji tyanche naate

Ethe ulat zale hote. Pimpal kolmadat hota

Ni Saylichi vel tyala savarayala baghat hotee.

Dheer det hota. Jidd vadhavat hota.

Mangat (sruti) taLhat baGhu nakaos

 tasaa to korach Asato

 karaN

 Aayushyache geet lihayalaa

 managaTacha majabUt Asaava laagat

 baGhaNaaryanI AvaShya baGhavaa

 paN

 hatavarchya resha nyahaLatana

 managaT pichaNaar naahI yaachi

 kaLjI GhyavI karaN

 Aadhaar managaTacha Asato hatala

 hatacha managaTala nasto..Kadachit hee tyachya premat tar navti na padleli ?

To pudhakar ghet navta. Hee vyakool hot hotee

Man heeche saad ghalat base vede"aataa maatra shabdash: haataa madhe haat havaa " (Prajktap) nakoch nusatee sambhaashane

 an shabdaan madhun ye-ja karane

 saanjaavlya ya divsaanna de najarecha chaandavaa

 aataa maatra shabdash: haataa madhe haat havaa dar kshanaat tuzaa daraval

 tuzee swapnaatahee vardal

 tu naaheesach door saangoonahee ha kasla maazaa hatta navaa?

 aataa maatra shabdash: haataa madhe haat havaa pure he zurane, hurahurane

 an kwachit che utkat houn bhetane

 saradhopat aataa dainandin pratyaksha sahawaas havaa

 aataa maatra shabdash: haataa madhe haat havaaTeechya premachi saad tyachya manat padsaad umatavoo lagli hotee.

To Teela visarala nasel kadachit.

Pun hechya premachya aathavani tyala jaaga tar nakki karat hotya.

Haluhalu vathalelya vrukshala palvi futu pahat hoti.

Kadhitari to vasanthi aala ni tyane teela vicharoonach takle."Tyaane Heela vicharale tyachi goshta" (Jaganbuo) Tuzi mazi tashi kahi vishesh dosti nahi

 Agadi pahilyanda jenva me tuzyakade pahile hote

 tenvach tuze vichara manat gholat rahile hote

 Vaat apalya doghanchi chukoon ekatra aali ahey

 Olakhhi aapali tashi chukoonmakoon zalia hey

 VAat ekach asoon dekhil aapan thode ahot door

 Pratekache gaane vegle, vegla pratekacha soor

 Rupa matra saari tuzi manat thevalia het japoon

 Manatalaya eka kopryant ghar tyanche bandhlay khapoon

 Kadhi vatta ya saryacha upyog tari kay

 Lagnaar ahet ka kadhitari ya gharala tuze paay

 Khara tar aaj hech aamntran denyasathi aalo ahe

 Bahutek nahi mhansheel mhanoon manat thoda bhyalo ahe

 Mazi tar ichhch ahey hokaar tu dyavas ashi

 Pun shevati mahtvachi ahey tuzi raajikhushi

 Hokar jari tu dilas tari me huralnaar anhi

 Ugach bhaltisalti swapne tuzyavar udhalnar nahi

 Aapalya ayyushyache uttar fara kahi mothe nasel

 Pun tyatala sukha ajibaat khote nasel

 Manoos mhanoon tasa me barachsa bindhast ahe

 Pun nakar tu dilas tar dukh thoda jaast ahe

 Vatlyas ajoon kahi divas aapan asech dost rahoo

 Kahi tharvanyaadhi ekemekana thoda janoon gheoo

 Vichaar kar hava titka mazi kahich ghai nahi

 Karan shevati aapali vishesh kahi dosti nahiTyanchya ayushyache kahi soneri kshan

Teechya ruperi chehryawar tyane lihile (Vinya) tuzyaa olya paathivar olya kesanchi vardal

 tuzya mithimadhe fule mazy amanachi kardal randhra randhramadhoon bheene tuza kasturi suvaas

 tuzya othancha gulaab odha lavto jeevas Odh tuzi vilakshan meech mala visarato

 dehbhaan savarayaa tenva Surya ugavatoVadhta sansaar umalat hota. Sagle suralit suru hote.

Kadhi tari tyana lahanpanichya aathavani sunn karoon sodtat (Kaarta) jass.a cha tass.a rahil ka saar.a

 haak nusti aikun thambel ka vaar.a dhapatya barobar miltil ka aichay pohay

 result varcha sai sah, babanchey 'kay hay!'

 sahalichya adlya ratri udalayli zhop

 ajji barobar lavlelay pahilay vahilay roap tasala deed rupaya, chi bhadyachi saikal

 breakdance ani moon walk karnaara michael

 khandyavar disail ka adidas chi bag

 ani manela rutelka navya shirt cha tag avadti chatri, harvel ka parat

 modtil ka baet, alyavar tharat

 shalet li seema marel ka parat haak

 milel ka kadhi khidki javalcha baak aain suttit harvel ka patyancha caat

 out zhalo karan changli navhati bat

 hoel ka tv blacknwhite cha color

 pahilya var ekdum, chorel ka ti nazar ice cream chi ting ting, paltil ka poar.a

 shengdanya valya kadey miltil ka boar.a

 jass.a cha tass.a rahil ka saar.a

 haak nusti aikun thambel ka vaar.a Milya adds,

 Gachee varti rangel kaare cricket chi match

 Ball lagun shejaryanchi futel ka re kaach

 gotya khelun khelun matit lolatil kare hath

 gudghyavarchya jakhama kayam rahatil ka re vahatMug haluch lahanpanavaroon vichaar bharktata TEechyavar yet.

Teela aathavat to swatahalach vicharat rahato."Tu Ani Mee" (Kaarta) yeshil ka mazhya barobar

 athvanicha talyakathi

 chiraparichit rastyavar tya

 vaat pahatay kuni tuzhya sathi parat ekda ekatra ekhadi

 bus miss karun pahu

 bolta bolta chalta chalta

 anolakhi rastyan varti jau uttar mahit aslayley

 prashna parta ugich vicharu

 vatait bhetnaryala

 bindhasta thapa maru olkhicha kuni disla

 ki mala rastyapalikadey dhaad

 navey kanatley dakhavtanna

 tu parat toch manii paad tirth prasad deytanna

 parat chorun mazhyakadey bagh

 college kuthla nivadlas

 mahit asunhi vicharin me mug hairband shi chala kartanna

 parat to putkaan moad

 kanaat sangun gupit akhada

 haasashil ka ga parat goad? dupaar bhar basun gaylerit

 baandhu parat patyancha bangala

 shodhu parat tya mau matit

 haravleyla to apla shimpalaHeechyashi lagna karoonhi ..............

Pun to teela poorna visarala hota ka sampoornapane ?

Tyachya manatali Teechi jaaga kharach Heene ghetali hotee ka ?Heela vatla hota

To aapla hoil

Haka marlyawarti

Maage valoon pahnyaevadha

tari aapla rahil"Me ani Tu" (Limboni) Me mhatala mhanoon tu alaas

 Samudratalya valuvarahi

 aliptatene baslaas

 Mala jenva bhan haravoon lattat chimb

 bhijayache hote

 Tenva tuzya dolyat paratichya

 vateche pratibimb hoteAyushyacha sandhyakali ................

To aapala kadhi zalach nahi. Aapla hounhi teechach thodasa tari rahila

Hi khinnta tela nehmich zakoloon takat ase.

Sagle deunhi kahitari dyayche rahoon gele asa teela vatat rahayache."ek haatach tevdha nahi magitlas" (Praggie-pragati bidkar ) tula tahan lagli , mi ashru dhalale

 jivachi vatchal karun thaklas ,

 mazya hrudayache thoke dile

 swatachya swapnanna kantallas ,

 mazi swapne sari dili

 tuzya athvani junya zalya ,

 mazya saglya athvani dilya

 saglyanche lad karta karta tula vatla ,

 mi ka nahi kunacha ladka?

 mi kautukani tuze lad kele

 tuzi goshta kuni eikena ,

 utsahani ti hi eikli

 majhyajawal je je hota, te te sarva tula dila

 ek haatach tevdha nahi magitlas..

 .............Pun tarihi tyanche ek jag ahey.

Kacheche ka hoina te tyanche ahey.

Fakt tya doghani bandhlele.

Doghani ghadvalele

Tyat aankhi konalahi jaaga nahi.

To ani Hee tya jagatale......

Tya jagat aalywar etarana sthaan nahi tyat.

Agadi tyachya manat rahnarya Teelahi...

Ani Hee mhanoonach khush ahey.

Ek dola radtanahi Oth hastahet."Upasanhaar" (Asami) Hatatala hirwa chuda

 Ni galyatale kaale mani

 Laal kuknvachi rekh

 nesleli tee vadhuRaani Jambhalechutuk oth

 galavarchi laali

 phulavaleli swapne gulabi

 galaat prajakti khali neelya pahate

 udhalalele bhadak rang

 manachya dohatale

 sansarache pahile tarang Teechya dolyanmadhla to

 gokarna Ajoonhi

 mazya dehaat

 thasoon rahilaay......

 Premachi funkaar ghalat  


a n t r a n g