गझल

अधिक माहितीगुलमोहर - मराठी गझल

Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
नक्की होते हरणे माझे तरी खेळलो डाव लेखनाचा धागा रसप 4 Sep 14 2012 - 1:16am
उसासे लेखनाचा धागा राजीव मासरूळकर Aug 20 2012 - 11:18am
आज भीती वादळाची राहिली नाही! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 15 Jul 17 2014 - 8:43am
चंद्रकिरणांची तिच्या पायात होती पैंजणे! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 19 Jan 26 2013 - 11:12am
तिनिसांजेला उरात माझ्या एक पोकळी वावरते! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 77 Mar 10 2015 - 12:25am
कुणी मला हेटाळले कुणी मला फ़ेटाळले.  लेखनाचा धागा सुधाकर.. 2 Aug 23 2012 - 12:46am
आभासांवर जगतो अंमळ ! लेखनाचा धागा सुप्रिया जाधव. 13 Sep 12 2012 - 4:57am
खेळलो उंदरामांजरासारखे! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 2 Sep 2 2012 - 1:27am
सत्यात स्वप्न माझे उतरेल एक दिवशी! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 19 Sep 14 2012 - 11:16am
सांजकाळी कशी दाटते,मनात माझ्या हुरहूर. लेखनाचा धागा सुधाकर.. Aug 9 2012 - 2:06pm

Pages