गझल

अधिक माहितीगुलमोहर - मराठी गझल

Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
बरेच अवघड असते........... लेखनाचा धागा वैवकु 32 Sep 26 2012 - 10:16am
राग ना माझा कुणावर, मी जगावर प्रेम केले! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 4 Oct 27 2012 - 8:53am
देव्हार्‍यात बसून ... (तरही) लेखनाचा धागा ज्ञानेश 15 Oct 9 2012 - 4:03am
तू भेटलीस मजला, मी गाव सोडताना! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 18 Nov 25 2012 - 1:09pm
आवाजातच आहे खरखर! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 15 Sep 23 2012 - 7:31am
वागलो इतका न काटेकोर मी! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 11 Oct 24 2012 - 11:00pm
चला रे उठा देश जागा करूया !!! लेखनाचा धागा वैवकु 19 Oct 12 2012 - 5:10am
काळजामधे श्वासांची सळसळ अजून आहे! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 19 Nov 25 2012 - 1:12pm
जीवना! वाटे तुला का वावडे माझे? लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 2 Oct 17 2012 - 2:49pm
तुला दुरून पाहणे प्रशस्त वाटते मला (तरही गझल) लेखनाचा धागा रसप 7 Sep 21 2012 - 5:04am

Pages