गझल

अधिक माहिती

गुलमोहर - मराठी गझल
Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
Additional pages related to marathi kavita on maayboli
शीर्षक लेखक
*दाखवा ठेवून माझ्यासारखे मन यारहो*-तरही  लेखनाचा धागा
Feb 11 2018 - 1:21pm
सुप्रिया जाधव.
तुझी आठवण लेखनाचा धागा
Feb 8 2018 - 11:16am
निशिकांत
3
आत्ता कुठे कैदी रमाया लागला होता वाहते पान
Feb 8 2018 - 4:31am
भालचंद्र
की बुद्ध बिघडला आहे प्रश्न
Feb 7 2018 - 11:00pm
बेफ़िकीर
4
कोणता चक्रम इथे लेखनाचा धागा
Feb 7 2018 - 7:54am
बेफ़िकीर
तुझ्या नाजूक ओठांनी... लेखनाचा धागा
Feb 1 2018 - 7:13am
सत्यजित...
8
आवरू केव्हातरी सारा पसारा लेखनाचा धागा
Feb 1 2018 - 9:03pm
बेफ़िकीर
6
मी त्या जातीचा आहे.... लेखनाचा धागा
Feb 1 2018 - 11:19am
बेफ़िकीर
15
कहर  लेखनाचा धागा
Feb 1 2018 - 8:54am
महेश भालेराव
1
पेटुनी आरक्त संध्या... लेखनाचा धागा
Feb 1 2018 - 7:15am
सत्यजित...
20
परक्या परक्या दिशा दहाही आता लेखनाचा धागा
Feb 1 2018 - 3:30am
बेफ़िकीर
1
तू कोण ह्या फंदात मी हल्ली पडत नाही  लेखनाचा धागा
Jan 29 2018 - 3:38am
सुप्रिया जाधव.
4
ठाव! लेखनाचा धागा
Jan 22 2018 - 1:27am
रेकु
तेव्हा तेव्हा तो असल्याचा येतो प्रत्यय लेखनाचा धागा
Jan 19 2018 - 6:04am
सुप्रिया जाधव.
3
अधूर्‍या कैक स्वप्नांचा लेखनाचा धागा
Jan 19 2018 - 12:37am
निशिकांत
पुन्हा नव्याने फुलून आलो लेखनाचा धागा
Jan 9 2018 - 12:24am
निशिकांत
देव अंतरी बघावयाची लेखनाचा धागा
Jan 12 2018 - 12:16am
निशिकांत
जात आहे मी जिथे तेथे कुणाचे घर नसो  लेखनाचा धागा
Jan 9 2018 - 11:42pm
सुप्रिया जाधव.
1
जात आहे मी जिथे तेथे कुणाचे घर नसो-तरही  लेखनाचा धागा
Jan 9 2018 - 11:31pm
सुप्रिया जाधव.
आवरू केव्हातरी सारा पसारा - तरही  लेखनाचा धागा
Jan 9 2018 - 3:48pm
सुप्रिया जाधव.

Pages