वाढदिवसाच्या शुभेच्छा - देवकाका.

मायबोलीचे एक ज्येष्ठ आदरणीय सदस्य श्री. प्रमोद देव्,आपल्या सगळ्यांचे देवकाका आज एक्सष्टाव्या वर्षात पदार्पण करत आहेत. देवकाकांना वाढदिवसाच्या मन्;पूर्वक शुभेच्छा. ...

devkaka_1.jpg

जालनीशी,जालवाणी,जालरंगी,देवकाका
लाजवी उत्साह तरुणांना प्रसंगी ,देवकाका

गीत संगीतातल्या असती लवंग्या शेकड्यांनी
मायबोलीचा फटाका हेच जंगी,देवकाका

--डॉ.कैलास गायकवाड


Submit to kanokani.com

देवकाका, वाढदिवसाच्या मनःपुर्वक अनेक शुभेच्छा! असेच गात 'चाल'त रहा! स्मित

धन्यवाद कैलासराव!
तुमच्या काव्यगुणांना मनसोक्त दाद देतो...
मात्र पालूपद 'देवकाका' येत असल्यामुळे नेहमीप्रमाणे 'चाल'वणार नाहीये. फिदीफिदी

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देवकाका. स्मित

birthday-cake-misc.gif

तुम जियो हजारो साल, साल मे लगाओ लाखो चाल हाहा

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा स्मित

>>तुम जियो हजारो साल, साल मे लगाओ लाखो चाल smiley_laughing_01.gif

सानी, ह्या त्यांना शुभेच्छा आहेत्.....पण आपल्याला? डोळा मारा हसून हसून गडबडा लोळण

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा स्मित, गायकवाड 'फटाका' आवडला.

प्रमोदजी,
६१ व्या वर्षात पदार्पण केल्याबद्दल खूप शुभेच्छा.

------------------------------------------------------------------------------------------

डॉ. देवकाकांसाठी लिहिलेल्या त्या ओळींमध्ये त्यांचं अगदी छान वर्णन केलंय.
ती रचना फोटोवर टाकणं ही कल्पना पण छानच.
पण फॉन्ट्च्या विशिष्ट रंगामुळे वाचायला तितक्याशा सुस्पष्ट नाहीत.
कृपया फोटोखाली परत लिहाल का ???

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देवकाका !

देवकाकांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा... स्मित

वा... कैलास राव.. स्मित फोटो कोणी घेतलाय? मस्तच.. स्मित

देवकाकांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा!!!

वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

प्रमोदजी, वाढदिवसाबद्दल हार्दिक शुभेच्छा!

प्रमोदजी,
वाढदिवसाच्या अनेक हार्दिक शुभेच्छा!!!!

प्रमोद काका
तुम्हाला आम्हा सगळ्यांतर्फे एकसष्ठीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!
तुमची यापुढील वाटचाल आरोग्यपूर्ण आणि आनंददायी असो.
तोषवी.

वाढदिवसाच्या खूप सार्‍या शुभेच्छा!!!! स्मित

तुम्हाला आम्हा सगळ्यांतर्फे एकसष्ठीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!
तुमची यापुढील वाटचाल आरोग्यपूर्ण आणि आनंददायी असो. + १००००००००००० स्मित

डॉक, धन्यवाद. काकांचा मस्त फोटो शोधुन इतक्या सुंदर शुभेच्छा दिल्यात आपल्या सगळ्यांच्याच तर्फे.

देवाला शुभेच्छांची काय गरज? आपले भाग्य की आपण देवयुगात वावरतो आहोत.

पार्टी पाहिजे बर का देव काका!

वाढदिवसाच्या शुभेच्छा!

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, देवकाका!!!! स्मित

वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा !!

देवकाका, वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा स्मित

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा....

स्मित

वाढदिवसाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा

देवानुं, वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा व खास दंडवत.

देवकाका, तुम्हाला वाढदिवसाच्या च्यवनप्राशमय शुभेच्छा ! स्मित

तुम्ही चालत रहा, चालत रहा... चालवत रहा !!

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देवकाका ! स्मित

देवकाका..स्मित
happy birthday.jpg

देवकाकांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा !

राम, तुमचा काव्यात्मक संदेश सुरेख!

3158056705_84b2c4797e.jpg
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा काका स्मित