शब्दोत्पत्ती (etymology)

अधिक माहिती

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
सावरकरांनी मराठीला दिलेल्या शब्दांबाबत लेखनाचा धागा अभि_नव 15 14 January, 2017 - 20:10
तेलाचे मोहन  प्रश्न वाट्टेल ते 5 14 January, 2017 - 20:16
अभिप्राय, रसग्रहण आणि समीक्षण म्हणजे काय? लेखनाचा धागा अभय आर्वीकर 9 14 January, 2017 - 20:02
राष्ट्रपती - इंग्रजी संज्ञांचे भारतियीकरण लेखनाचा धागा खटासि खट 13 14 January, 2017 - 19:57
शब्दछटा लेखनाचा धागा मामी 36 14 January, 2017 - 19:51
त थ द ध न पासून सुरू होणारे शब्द लेखनाचा धागा webmaster 34 14 January, 2017 - 19:49
य र ल व श ष स पासून सुरू होणारे शब्द लेखनाचा धागा webmaster 64 14 January, 2017 - 19:49