विनोदी लेखन

अधिक माहितीगुलमोहर - विनोदी लेखन

Marathi Humor | Marathi Vinodi sahitya

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
No pun intended.....  लेखनाचा धागा अतरंगी 121 18 February, 2017 - 10:43
Deleted Deleted  लेखनाचा धागा .... 60 9 March, 2017 - 09:04
मला पडलेली स्वप्ने वाहते पान यदुनाथ 8 14 January, 2017 - 19:47
मला पडलेली स्वप्ने प्रश्न यदुनाथ 14 14 January, 2017 - 20:17
अशा लोकांचा मोबाईल, जमिनीवर आपटून फोडावासा वाटतो लेखनाचा धागा सचिन काळे 48 14 January, 2017 - 20:12
जग हे बंदी शाळा (विडंबन)... लेखनाचा धागा atuldpatil 3 14 January, 2017 - 20:12
जेंव्हा नॅनो चीप बसवली गेली आणि रंग हळूहळू उडाला... लेखनाचा धागा atuldpatil 8 14 January, 2017 - 20:12
मजेशीर अनुभव  लेखनाचा धागा kokatay 6 14 January, 2017 - 20:12
'ट्रम्पणे' म्हणजे काय रे भाऊ? ओह, यू डोन्ट वॉन्ट टू नो! लेखनाचा धागा राफा 39 14 January, 2017 - 20:12
एटिकेट्‌स श्रिंप आणि श्रीमंती ! लेखनाचा धागा Charudutt Ramti... 40 14 January, 2017 - 20:12

Pages