विनोदी लेखन

अधिक माहितीगुलमोहर - विनोदी लेखन

Marathi Humor | Marathi Vinodi sahitya

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ६)....काॅप्या, परिक्षा, पेपर, अन् फाटका खिसा. लेखनाचा धागा बग्स बनी 37 14 April, 2017 - 08:50
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ५)....खरवस. लेखनाचा धागा बग्स बनी 8 12 April, 2017 - 17:03
माझु बोबला अन प्रुफरीडिंग (विज्ञानचुंबित कथिका*) लेखनाचा धागा अॅस्ट्रोनाट विनय 41 30 March, 2017 - 04:38
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ४).....इनिस्पेक्टर भिडे/भेंडे लेखनाचा धागा बग्स बनी 19 12 April, 2017 - 17:02
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ३) ...अन् बल्ब पेटला. लेखनाचा धागा बग्स बनी 16 12 April, 2017 - 17:01
बॉसेस एक संतुलनीय अभ्यास लेखनाचा धागा सखा 7 7 April, 2017 - 05:57
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग २)....ट्राफिक मधली गम्मत. लेखनाचा धागा बग्स बनी 7 8 April, 2017 - 13:14
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग १)...स्टेशन वरची गोष्ट लेखनाचा धागा बग्स बनी 6 8 April, 2017 - 13:12
चड्डाळलेला हैदोस (इनोदी कथा) लेखनाचा धागा अॅस्ट्रोनाट विनय 62 25 May, 2017 - 01:34
मराठी भाषा २०१७ लेखमाला ( अहिराणी ) लेखनाचा धागा jayantshimpi 3 27 February, 2017 - 12:30

Pages