विनोदी लेखन

अधिक माहितीगुलमोहर - विनोदी लेखन

Marathi Humor | Marathi Vinodi sahitya

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
५) गुप्तहेर बबन बोंडे - कोंडासुराचा वध लेखनाचा धागा सखा 16 8 April, 2017 - 08:13
मिस्टर डब्लो ( विनोदी विज्ञानकथा :) लेखनाचा धागा अॅस्ट्रोनाट विनय 32 27 April, 2017 - 00:01
भुतांसाठी नवीन नियमावली  लेखनाचा धागा अॅस्ट्रोनाट विनय 36 20 April, 2017 - 02:18
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ७)....गमतीशीर हॉलीवूड. लेखनाचा धागा बग्स बनी 17 12 April, 2017 - 17:06
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ६)....काॅप्या, परिक्षा, पेपर, अन् फाटका खिसा. लेखनाचा धागा बग्स बनी 37 14 April, 2017 - 08:50
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ५)....खरवस. लेखनाचा धागा बग्स बनी 8 12 April, 2017 - 17:03
माझु बोबला अन प्रुफरीडिंग (विज्ञानचुंबित कथिका*) लेखनाचा धागा अॅस्ट्रोनाट विनय 41 30 March, 2017 - 04:38
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ४).....इनिस्पेक्टर भिडे/भेंडे लेखनाचा धागा बग्स बनी 19 12 April, 2017 - 17:02
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ३) ...अन् बल्ब पेटला. लेखनाचा धागा बग्स बनी 16 12 April, 2017 - 17:01
बॉसेस एक संतुलनीय अभ्यास लेखनाचा धागा सखा 7 7 April, 2017 - 05:57

Pages