गझल

अधिक माहितीगुलमोहर - मराठी गझल

Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
तुझ्या पुस्तकामधले मी, मोरपीस होतो! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 9 14 January, 2017 - 19:54
''यदाकदाचित'' लेखनाचा धागा डॉ.कैलास गायकवाड 24 14 January, 2017 - 19:54
तरी गीत गावे लेखनाचा धागा राजीव मासरूळकर 10 14 January, 2017 - 19:54
उसासे लेखनाचा धागा राजीव मासरूळकर 6 14 January, 2017 - 19:54
उसासे लेखनाचा धागा राजीव मासरूळकर 14 January, 2017 - 19:54
हासलो मी ब-याच वर्षांनी! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 6 14 January, 2017 - 19:54
नकोस माझी पुसू खुशाली कळीकळीला! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 1 14 January, 2017 - 19:54
पाखरांच्या थव्यांना दिसू लागले! लेखनाचा धागा सतीश देवपूरकर 5 14 January, 2017 - 19:54
साहवेना भारताला येथले स्वातंत्र्य हे लेखनाचा धागा शेळी 1 14 January, 2017 - 19:54
कुणी मला हेटाळले कुणी मला फ़ेटाळले.  लेखनाचा धागा सुधाकर.. 2 14 January, 2017 - 19:54

Pages