जगभर विखुरलेल्या महाराष्ट्राशी संबंधित संस्था, महाराष्ट्र मंडळ, अभ्यासक ग्रूप