BMM 2017 बृहन्महाराष्ट्र मंडळ अधिवेशन २०१७

अधिक माहिती

मंत्र श्रमाचा, ध्यास गतीचा
गर्व मराठी संस्कृतीचा!!
बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या १८ व्या अधिवेशनाबद्दलचं हितगुज.
(जुलै २०१७)
मायबोली.कॉम या अधिवेशनाची ऑनलाईन माध्यम प्रायोजक आहे.

https://www.bmm2017.org

BMM Facebook Group

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
घाशीराम कोतवाल लेखनाचा धागा माध्यम_प्रायोजक 5 8 June, 2017 - 22:03
संगीत संशयकल्लोळ - राहुल देशपांडे यांचे मनोगत लेखनाचा धागा माध्यम_प्रायोजक 6 15 June, 2017 - 05:52
रहे ना रहे हम - डॉ. मृदुला दाढे-जोशी लेखनाचा धागा जिज्ञासा 19 17 June, 2017 - 01:38
“नमन नटवरा ” - नाट्यसंगीताची एक सुरेल संध्याकाळ कार्यक्रम BMM2017 25 May, 2017 - 22:50
गप्पा with ‘नटसम्राट’  कार्यक्रम BMM2017 25 May, 2017 - 22:38
हास्यधारा - ‘अशोक नायगावकर’ आणि ‘रामदास फुटाणे’ कार्यक्रम BMM2017 25 May, 2017 - 22:54
अधिवेशनाचे वृत्त - मे २०१७ लेखनाचा धागा BMM2017 1 3 May, 2017 - 21:44
BMM2017 - भोजन-समितीबरोबर गप्पा लेखनाचा धागा समीर 11 21 April, 2017 - 18:15
BMM2017 - भोजन-समिती - आम्ही सारे खवय्ये लेखनाचा धागा BMM2017 12 21 April, 2017 - 10:31
स्मरणिकेसाठी साहित्य पाठवा  लेखनाचा धागा BMM2017 12 March, 2017 - 19:05

Pages